Lista specjalistów

Widoczne 20 specjalistów z 113 wyników

Izabela Chróst-Jóźwiak

Izabela Chróst-Jóźwiak

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą z 12 letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne oraz szkolenie specjalistyczne przygotowujące do ubiegania się o tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w pracy z nastolatkami przejawiającymi m.in. cechy nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Posiadam certyfikat trenera TUS oraz certyfikat diagnosty ADOS-2. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii dzieci i młodzieży. https://chrostjozwiak.pl/

(0)
Tarnowskie Góry, Piastowska 11, II p.
Marta Jakubowska-Dudek

Marta Jakubowska-Dudek

Psycholog, Psychoterapeuta

Pracując ze mną dzieci i młodzież otrzymują profesjonalną pomoc psychologiczną a rodzice uspokajające wsparcie. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii w specjalności neuropsychologia i psychologia kliniczna dziesięć lat temu. Od tamtej pory stale się dokształcam i superwizuję swoją pracę, aby udzielać pomocy zgodnie z najwyższymi standardami. Jestem także psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, wykładowcą akademickim, trenerem TUS i Neuroflow. Specjalizuję się w diagnozie i terapii.

(0)
Wołomin, Świętej Rity 2
Sylwia Michałowska

Sylwia Michałowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności klinicznej oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. W 2022 roku na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu z wyróżnieniem summa cum laude. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Dialektycznej Terapii Behawioralnej (DBT). Całościowe szkolenie w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej realizowała w latach 2019-2023. Obecnie w trakcie zaawansowanego szkolenia w nurcie dialektycznej terapii behawioralnej DBT COMPREHENSIVE Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog w Specjalistyczno- Opiekuńczych Placówkach Wsparcia Dziennego, w Szkole Podstawowej, Ośrodku Adopcyjnym oraz w prywatnych placówkach psychoterapeutycznych. W latach 2017-2021 pełniła funkcję biegłego psychologa w Sądzie Metropolitalnym w Szczecinie. W 2017 roku prowadziła cykl szkoleń w ogólnopolskim projekcie wspierającym szkoły i placówki oświatowe w zakresie interwencji kryzysowej. W latach 2017-2019 współpracowała z Fundacją „W związku z Rakiem” świadcząc wsparcie psychologiczne na rzecz podopiecznych Fundacji oraz ich rodzin a także prowadząc działania psychoedukacyjne. Odbyła również staż kliniczny na oddziale całodobowym w Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (listopad 2021- marzec 2022) Od 2018 roku zatrudniona w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego jako pracownik naukowo- dydaktyczny. Prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, nastolatków oraz osób dorosłych a także grupowy trening umiejętności DBT dla młodzieży. Pracuje pod regularną superwizją.

(0)
Szczecin, Pocztowa 25/4
Sylwia Dudzik-Lorisz

Sylwia Dudzik-Lorisz

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psycholożką, pedagożką i trenerką. Ukończyłam pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studia licencjackie o profilu pedagogika specjalna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłam również Szkołę Trenerów MERITUM na poziomie V Europejskich Ram Kwalifikacji EQF, a także roczny Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Obecnie rozpoczynam udział w drugim etapie Szkoły Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt. Zawodowo realizuje się pracując w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Sosnowcu, a także prowadząc prywatny gabinet psychologiczny. Wspieram dorosłych, a także dzieci i ich rodziców. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Szkole Podstawowej nr 20 w Rudzie Śląskiej (na stanowisku pedagoga i nauczyciela współorganizującego kształcenie dziecka z niepełnosprawnością) oraz prowadząc autorskie warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także realizując praktyki i wolontariat m.in. w Szkole Podstawowej nr. 30 z oddziałami integracyjnymi w Krakowie, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr.1 w Krakowie czy w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzicom. Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach, a także czytając literaturę zawodową. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej. W pracy z drugim człowiekiem ważny jest dla mnie szacunek i empatia. Przestrzegam zasad etycznych. U podstaw mojej pracy leży podejście humanistyczno- doświadczeniowe, traktujące człowieka holistycznie, indywidualnie i podmiotowo. Jeżeli przeżywasz trudności emocjonalne bądź relacyjne, towarzyszy Ci wysoki poziom napięcia, stresu, bądź smutku czy lęku, jesteś w trudnej sytuacji życiowej... zapraszam na spotkanie. Wspieram też dzieci i nastolatków, którzy np. doświadczają trudności emocjonalnych, obniżonego nastroju, wysokiego napięcia i stresu, trudności w relacjach rówieśniczych, niskiego poczucia własnej wartości, niepowodzeń szkolnych, wyzwań związanych z okresem dojrzewania. A także rodziców, którzy np. doświadczają trudności w obszarze wychowawczym, czują się zmęczeni bądź sfrustrowani rodzicielstwem, chcieliby wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, potrzebują wsparcia np. w sytuacji diagnozy u dziecka Zespołu Aspergera, ADHD. Zapraszam na konsultacje psychologiczne, wsparcie psychologiczne, terapię psychologiczną i psychoedukację.

(0)
Katowice, Czerwińskiego 6
Barbara  Molęda-Kusidło

Barbara Molęda-Kusidło

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog, interwent kryzysowy, mediator, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji. Doświadczenie zdobywałam m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, placówkach oświatowych, Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej. Od 2015 roku zawodowo związana jestem z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, gdzie stworzyłam i koordynuje zespół ds. Interwencji Kryzysowej, wspomagając placówki oświatowe na terenie powiatu raciborskiego. Ukończyłam szereg specjalistycznych kursów z zakresu pracy z traumą, zaburzeniami emocjonalnymi, uzależnieniami, pracą z osobami w kryzysach. Terapeuta EMDR I stopnia, certyfikowany terapeuta VR. Prowadzę grupy wsparcia dla młodzieży, warsztaty dla rodziców, terapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy z osobami z traumatycznymi doświadczeniami, problemach suicydologicznych, zaburzeniach emocjonalnych, uzależnieniach od nowych technologii. Wspomagam Starostwo Powiatowe w procesie kontroli pieczy zastępczej.

(0)
Racibórz, Warszawska 13/4
Agnieszka Grzelak-Zimowska

Z zawodu jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami / opiekunami. Terapeuta: AUTYZMU, AAC - Komunikacja wspomagająca i alternatywna, TUS - Trening Umiejętności Społecznych, TERAPIA RĘKI Ukończyłam wiele szkoleń/kursów z zakresu z ASD, ZD, ADHD,

(0)
Płońsk, Cyprysowa 7
Marta  Patoka

Marta Patoka

Psycholog

Jestem psychologiem. Pracuję z dziećmi i młodzieżą, prowadzę konsultacje dla rodziców. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w WSFiZ w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach takich jak: dom pomocy społecznej, przedszkola, szkoły, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, ośrodkach - rehabilitacyjnym oraz pomocy psychologicznej - pomagając osobom w różnym wieku i z różnymi trudnościami rozwojowymi oraz emocjonalnymi. Obecnie skupiam się na pracy z młodzieżą oraz z dziećmi w wieku szkolnym. Prowadzę konsultacje dla rodziców zainteresowanych rozwojem swojego dziecka, czy zaniepokojonych przejawianym przez dziecko zachowaniem. Wspieram dzieci w rozwijaniu sfery emocjonalnej i poznawczej. Swoje wsparcie kieruję do dzieci i młodzieży przejawiających: niską samoocenę, trudności w relacjach społecznych, trudności sfery emocjonalnej, zaburzenia lękowe. Pomagam w sytuacjach okołorozwodowych. W swojej pracy stosuję narzędzia i techniki nurtu CBT oraz Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, dostosowując je do indywidualnych potrzeb młodego człowieka. Podstawą i priorytetem moich działań jest zbudowanie dobrej relacji, która jest fundamentem do udzielenia odpowiedniego wsparcia i dalszej pracy terapeutycznej. Stale podwyższam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w doskonaleniu zawodowym z zakresu diagnozy i terapii.

(0)
Mińsk Mazowiecki, Kościuszki 13 lok. nr 8
Małgorzata Mikołajczak

Jestem masażystką z 5-letnim doświadczeniem. Skończyłam również psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym i pracuje obecnie jako psycholog w przedszkolach. Praca z dziećmi mimo że nie należy do najłatwiejszych to stanowi dla mnie ważny aspekt, ponieważ lubię wyzwania. Uważam że poprzez rozmowę i wzajemnie wsłuchanie się w swoje i innych potrzeby może wiele zmienić/wyjaśnić.

(0)
kłodzko, Mariańska 19/1
Aleksandra Brzuska

Jestem psychologiem dziecięcym o specjalności klinicznej i sądowej oraz fundatorką i Prezesem Fundacji Aura Pomocy wspierającej m. in osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Jestem również założycielką Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego BLULANDIA. Specjalizuję się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami że spektrum autyzmu. W swojej pracy stosuję metody niedyrekrywne - m.in. elementy terapii Son-Rise. Ponadto, jestem Terapeutą Integracji Sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach psychologicznych. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy. Od 8 lat prywatnie Mama Dziecka w spektrum autyzmu.

(0)
Jabłonna, Modlińska 67
Magdalena Ostrowska

Jestem psychologiem dzieci i młodzieży. W swojej pracy wykorzystuję elementy terapii poznawczo - behawioralnej, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz terapii akceptacji i zaangażowania. Prowadzę konsultacje dla rodziców oraz treningi rodzicielskie i umiejętności społecznych. www.innerself.pl

(0)
Lublin, Skrajna 4
Agata Jankowiak

Jestem psychologiem dziecięcym, terapeutą integrcji sensorycznej, terapeutą pedagogicznym i hipoterapeutą. Od ponad 10 lat wspieram dzieci i rodziców w budowaniu bliskich relacji, opartych na zaufaniu, uważności i szacunku. Współpracuję ze szkołą podstawową. Założyłam gabinet „Krainę Emocji” w podpoznańskiej Rokietnicy – aby z pasją i sercem pomagać rodzinom. Prowadzę konsultacje dla rodziców, towarzysząc im w procesie zmiany i z szacunkiem odnosząc się do ich potrzeb. Wspieram również dzieci, zarówno w formie spotkań indywidualnych terapii psychologicznej, jak i zajęć grupowych m.in. TUS. Towarzyszę dzieciom w odkrywaniu mocnych stron, w lepszym poznawaniu siebie – swoich emocji, potrzeb – i zaopiekowaniu się nimi. Prowadzę również indywidualną terapię integracji sensorycznej oraz grupowe zajęcia sensoryczne dla najmłodszych Smyko-Multisensoryka® – bo głęboko wierzę, że RELACJA jest fundamentem harmonijnego rozwoju każdego człowieka. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach i warsztatach, szczególnie tych dotyczących Rodzicielstwa Bliskości, Uważności, Integracji Sensorycznej i neuronauki. Prywatnie jestem szczęśliwą mamą 11 letniej Olgi i 6 letniego Jurka.

(0)
Rokietnica, Szkolna 13
Magdalena Olempska-Wysocka

Neurologopeda, psycholog, pedagog specjalny-surdopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta miofunkcjonalny. Od ponad 15 lat pracuje z małymi dziećmi w zakresie wspomagania ich rozwoju poznawczego i komunikacji; prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne zarówno dla dzieci, młodzieży jak i ich rodziców. Specjalizuje się w diagnozie i terapii logopedycznej i psychologicznej dzieci z afazją, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, z uszkodzonym słuchem, z opóźnionym rozwojem mowy a także z innymi zaburzeniami mowy i wymowy. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka wielu publikacji naukowych, uczestniczka konferencji naukowych i popularno-naukowych z zakresu logopedii, pedagogiki specjalnej, psychologii.

(0)
Łódź, Kwaterunkowa 24
Edyta  Hornowska

Edyta Hornowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Doświadczenie: Ukończyłam szkolenie specjalistyczne – atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii przy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Jestem absolwentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogiki i resocjalizacji na Akademii Ignatianum w Krakowie Ponadto ukończyłam szereg kursów specjalistycznych z obszaru pomocy terapeutycznej, diagnozy oraz terapii depresji, pracy z młodzieżą (programy profilaktyczne oraz terapeutyczne), terapii oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, warsztaty umiejętności psychologicznych, socjoterapii, dramy, terapii pedagogicznej z elementami logopedii Cały czas podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach, wykładach, seminariach i przede wszystkim w szkoleniach. Moje Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobyłam między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Warszawie (prowadzenie terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej), Przystani Psychologicznej ( psychoterapia indywidualna i grupowa, warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci ), Przestrzeń Psychologiczna ( psychoterapia online, poradnictwo rodzinne oraz małżeńskie ), Stowarzyszeniu ASLAN (terapia rodzinna), Fundacji SYNAPSIS (praca terapeutyczna z osobami z autyzmem oraz Zespołem Aspergera i ich rodzinami), Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz szkole podstawowej i gimnazjum Doświadczenie w mediacji – moduł specjalizacyjny na studiach z zakresu „Mediacje, negocjacje oraz konflikt”, odbycie szkoleń specjalizacyjnych z zakresu mediacji rodzinnych I i II stopnia organizowanych przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych oraz szkolenia prowadzone przez norweski zespół mediatorów, staż w Komitecie Ochrony Praw Dziecka (prowadzenie mediacji rodzinnych). Terapeuta Online https://psycholodzy-online.com/team-member/edyta-hornowska-aktepe/

(0)
Online , online psycholodzyonline
Marzena Przekwas-Siemiątkowska

Marzena Przekwas-Siemiątkowska

Psycholog, Psychoterapeuta

Obecnie rozpoczęłam 4 letnie szkolenie psychoterapii psychoanalitycznej. Ukończyłam studia podyplomowe z Psychologii dziecka, studia magisterskie z psychologii, specjalność: neuropsychologia oraz psychologii konfliktu i przemocy. Ukończyłam również pedagogikę szkolną, z terapią pedagogiczną oraz warsztat współpracy z rodziną.. Ukończyłam pedagogikę, specjalność: resocjalizacja. Ukończyłam również Szkołę Policealną Medyczno-Społeczną w Inowrocławiu, Certyfikatem UE, jako Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Obecnie pracuję online. Moje doświadczenie zawodowe, to 12 lat w pracy z dziećmi. Pracowałam w szkole podstawowej jako pedagog szkolny, w przedszkolu jako pedagog i psycholog oraz pracowałam w stowarzyszeniu jako koordynator pomocy również w pracy z dziećmi. * W czym pomogę Tobie: – zaburzenia odżywiania, – dolegliwości psychosomatyczne – lęk, napady paniki – kryzys, konflikt w rodzinie, – depresja, – trauma, – trudności w relacjach codziennych. * W czym pomogę Twojemu dziecku: – autyzm, – depresja u dzieci, – trudności emocjonalne u dzieci, – trudności w relacjach z rówieśnikami, - zaburzenia odżywiania u nastolatków, - samouszkodzenia.

(0)
online, online
Anna Lipka

Anna Lipka

Psycholog, Psychoterapeuta

Witam, Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji. Jestem także w trakcie 3- letniego kursu certyfikacyjnego Somatic Experiencing w (terapia traumy wg. Petera Levine) Instytucie Terapii Psychosomatycznej. Ukończyłam szkolenie Brainspotting- faza I- metoda/terapia leczenia traumy. Doświadczenie zdobyłam na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym WIM oraz w pracy, praktykach i Wolontariacie w Centrum Terapii. Ukończyłam kilka specjalistycznych kursów: Wprowadzenie do Teorii Poliwagalnej, Certyfikowany Kurs Terapii Uzależnień, w tym uzależnień Behawioralnych, Wprowadzenie do terapii IFS- System Wewnętrznej Rodziny, Diagnoza mutyzmu i fobii społecznej, Podstawy Terapii Schematu, Podstawy Psychotraumatologii. Prowadzę konsultacje, psychoterapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy z: *zaburzeniami lękowymi (OCD, lęk napadowy, lęk uogólniony, lęk o zdrowie, lęk społeczny, PTSD- zespół stresu pourazowego) *zaburzeniami nastroju (depresja, obniżony nastrój, poczucie przytłoczenia, przygnębienia, znużenia, obojętności, apatii) *przewlekłym stresem *niską samooceną *kryzysami emocjonalnymi/psychicznymi *zaburzeniami odżywiania, *zaburzeniami bordenline Wspieram również osoby po doświadczeniu traumy- wypadkach komunikacyjnych, stratach bliskich osób, przemocy oraz innych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

(0)
Niepołomice , Grunwaldzka 17J
Katarzyna Serwin

Psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach na kierunku psychologia, także Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi WZ w Wodzisławiu Śląskim (przygotowanie pedagogiczne) oraz Terapii dzieci i młodzieży w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. Autorka pomocy psychologiczno-edukacyjnych opartych na doświadczeniu. Na co dzień pracuje w szpitalu udzielając wsparcia pacjentom, a także w szkołach prowadząc zajęcia rewalidacyjne. W sieci działam jako psycholog_kejt (można mnie znaleźć na tik toku i instagramie). Świadczę usługi mobilne na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój i okolice Współpracuję z młodzieżą od 12 roku życia.

(0)
Jastrzębie-Zdrój, Piłsudskiego
Kataryzna Osak

Jestem psychologiem-terapeutą specjalizującym się w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Pracuję z nimi od 2003 roku. Jestem magistrem psychologii, posiadam jednak również przygotowanie pedagogiczne i ukończyłam studia podyplomowe z zakresu Terapii Dzieci ze spektrum autyzmu oraz Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Od wielu lat prowadzę Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ASYSTA, w której prowadzona jest diagnostyka i terapia dzieci ze spektrum autyzmu. Jako placówka oświatowa realizujemy także nieodpłatnie zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). W swojej pracy stawiam na metody rozwojowe, bazujące na dobrej relacji i zabawie. Dziecko ma się czuć dobrze i bezpiecznie w trakcie zajęć, a wszystkie cele terapeutyczne powinny być osiągane poprzez dobrą zabawę i bazować na własnej motywacji dziecka. Moimi podopiecznymi są dzieci od 12 m.ż. do wczesnych lat szkolnych. Prowadzę: -zajęcia indywidualne dla dzieci ze spektrum autyzmu - zajęcia uspołeczniające dla dzieci - zajęcia w diadach - zajęcia dla rodzeństwa - konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu -szkolenia i warsztaty grupowe dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu W zakresie usług Poradni są także: - zajęcia z logopedą dla dzieci ze spektrum autyzmu - integracja sensoryczna Zapraszam do mojej Poradni na warszawskich Bielanach www.asysta.org

(0)
Warszawa, Romaszewskiego 6/U3
Anna  Przeździecka

Anna Przeździecka

Psycholog, Psychoterapeuta

Witam, mam na imię Anna Przeździecka i jestem studentką 5 roku studiów o kierunku Psychologia i Psychoterapia ze specjalizacją psychologii klinicznej. Pracuje w Prywatnym Przedszkolu Terapeutycznym z dziećmi w spektrum autyzmu. Jestem osobą, która umie dogadać się z dzieckiem. Jeśli masz ochotę pogadać z kimś o życiu i swoich problemach również postaram się pomóc.

(0)
Warszawa, Xxx
Małgorzata Wronowska-Gniady

Psycholog, Terapeuta behawioralny, Pedagog specjalny, Terapeuta wczesnej interwencji Jestem absolwentką Psychologii, Studium Pedagogicznego, Stosowanej Analizy Zachowania na SWPS w Warszawie oraz Wczesnej Interwencji na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Posiadam umiejętności związane z pracą kliniczną z dziećmi nietypowo rozwijającymi się, w różnym wieku, od 0 do 18 roku życia, z autyzmem, CZR, zespołem Aspergera, ADHD, zespołem Downa, zespołami genetycznymi, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z dziećmi z trudnościami wychowawczymi. Doświadczenie zawodowe jako psycholog i pedagog zdobywałam m.in. w Zespole Szkół Specjalnych, Centrum Wczesnej Interwencji, Fundacjach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, Domu Dziecka oraz w Rodzinnym Ośrodku Ochrony Zdrowia Psychicznego. Prowadziłam terapie indywidualne oraz grupowe, treningi umiejętności społecznych, przedszkolne zajęcia grupowe, byłam terapeutą-cieniem zarówno w przedszkolach jak i szkołach, byłam psychologiem w szkole specjalnej. Organizowałam terapię w środowiskach domowych dzieci, prowadziłam konsultacje dla rodziców oraz nauczycieli. Swój warsztat pracy poszerzałam na konferencjach i szkoleniach, m.in.: * Nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania się PECS Pyramid Polska * PECS Poziom 1 * PECS Poziom 2 * Terapia Behawioralna (SAZ) - Kurs Trzystopniowy * Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera * Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) - szkolenie Neuroflow * Rodzeństwo bez rywalizacji w duchu Pozytywnej Dyscypliny * Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart SCOLARIS * Terapia ręki I i II st. * Konferencja Autyzm Teraz * VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii SCOLARIS * Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej * Trener Kształtowania Umiejętności i Zastępowania Agresji Dziecka AMITY StART® * Praktyk Treningu Zastępowania Agresji AMITY ART® * Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym Interdyscyplinarne konteksty wczesnej interwencji, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka * Konferencja „Oswoić Autyzm” – Geneza i pomoc rodzinie z autyzmem * Baw się ze mną - wspomaganie mowy dziecka * Troska, Akceptacja, Bezpieczeństwo, Uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica * Dzieci maja głos! Wspieranie umiejętności komunikacyjnych u dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy * Małe dziecko z trudnościami w rozwoju * Jak pracować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym * Intensywna interakcja - metoda rozwijania kompetencji społecznych, uwagi i komunikacji * Światowy Szczyt Autyzmu * Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów niemówiących i z trudnościami w porozumiewaniu się? cz. I * Piktogramy - szwedzki system komunikacji pozawerbalnej dla uczniów z niepełnosprawnościami, dla osób mających problemy w słownym porozumiewaniu się * Zaburzenia zachowania i objawy psychotyczne w otępieniu, Szkolne interwencje behawioralne oparte o zmianę bodźców * Ruch dla uczenia się (Move to learn) * Klucz do uczenia się * Model wczesnej interwencji - MODEL INSITE * Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej Cz. I * Międzynarodowe Sympozja naukowe Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej * Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem - Profil Psychoedukacyjny PEP-R, PEP 3 PL * Zachowania werbalne, a teoria umysłu u dzieci ze spektrum autyzmu * Praca asystenta-cienia z dziećmi z zaburzeniami zachowania na terenie szkoły * Mediacje rodzinne

(0)
Warszawa, Łasińska 7
Klaudia Stankiewicz

Jestem magistrem psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz specjalistą z zakresu seksuologii (ukończyłam studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu). Dodatkowo zrealizowałam Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii, posiadam także certyfikat ukończenia Studium Interwencji Kryzysowej oraz Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Ukończyłam również kurs z przygotowania pedagogicznego, a obecnie realizuję Kurs Podstawowy Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej w WTTS w Poznaniu. Doświadczenia zawodowe zdobywałam w ramach praktyk m.in. na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Środowiskowym Domu Samopomocy, przedszkolu terapeutycznym dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także pracując jako psycholog szkolny w ponadpodstawowej szkole integracyjnej. Odbyłam również staż praktyczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie. Biorę udział w różnorodnych projektach, prowadząc w ich ramach np. warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży. Stale dokształcam się, uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Prowadzę stronę internetową oraz stronę w serwisie Facebook o nazwie „Psychologia Małego Człowieka”, gdzie dzielę się informacjami na ten temat psychologii rozwojowej i edukacji, a także przekazuję praktyczne wskazówki dotyczące budowania relacji z małym człowiekiem. W Centrum Sensum zajmuje się: - terapią dzieci i młodzieży - konsultacjami wychowawczymi dla rodziców - interwencją kryzysową dzieci i młodzieży - konsultacjami seksuologicznymi - psychoedukacją z zakresu seksualności

(0)
Wrocław, Marcelego Bacciarellego 30/10

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog dziecięcy ocenia poziom funkcjonowania intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dziecka. W gabinetach pojawiają się rodzice z dziećmi (nawet niemowlakami), których zaniepokoiło coś w rozwoju ich dziecka lub chcą uzyskać poradę wychowawczą. Psycholog pomoże także w przypadku trudnych sytuacji w życiu dziecka - żałoba, rozwód rodziców, wypadek itp.
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności