Lista specjalistów

Widoczne 20 specjalistów z 75 wyników

Magdalena Smolarczyk

Alpakoterapia to dziedzina zooterapii z udziałem alpak, wspomagająca rehabilitację ruchową oraz umysłową osób niepełnosprawnymi. Polecana jest dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresją, autyzmem, ADHD, zespołem Aspergera, Downa.

(0)
Brudzeń Duży, Jana Pawła II31
Anna Żurowska

Jestem pedagogiem, terapeutą ręki, specjalistą terapii osób z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Posiadam 25-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

(0)
Jaworzno, Traugutta 34
Magdalena Lange

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagog i pedagog specjalny. Pomogę w nadrobieniu zaległości, odrobieniu prac domowych czy wyjaśnieniu materiału, które sprawia dziecku trudność. Przygotowuję również dzieci do podjęcia nauki w klasie I. Na co dzień pracuję z dziećmi w normie i ASD. Posiadam również kursy z zakresu Treningu Czystości, Terapii Reki, i Treningu Umiejętności Społecznych, oraz Sensoplastyki ®

(0)
Białystok, Gruntowa
Lucyna Majcher

Drodzy Rodzice! Oferuję indywidualne oraz grupowe zajęcia pedagogiczne na terenie Krakowa. Zajęcia ze specjalistą przeznaczone są w szczególności dla Dzieci: z opinią lub orzeczeniem, w tym; z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem, niedowidzących i niedosłyszących, mających trudności w uczeniu się, z brakami edukacyjnymi, z trudnościami emocjonalno- społecznymi, z trudnościami manualnymi oraz z zakresu motoryki małej, dużej i grafomotoryki, z zaburzeniami pamięci, uwagi lub innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dzieci zdolnych - w celu poszerzania umiejętności i zdolności dziecka. Jestem nauczycielem - terapeutą pedagogicznym, pedagogiem społecznym, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki oraz pedagogiem specjalnym- rewalidantem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Sama zatrudniona jestem na cały etat, jako specjalista pedagogiczny i terapeuta w niepublicznym przedszkolu i szkole. Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie w kierunku pedagogiki specjalnej - rewalidacji indywidualnej i terapii pedagogicznej {Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie}, w kierunku pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną {Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie} oraz wykształcenie z zakresu terapii integracji sensorycznej z terapią ręki {Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego}. Zdobyłam także stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wytycznymi kuratorium oświaty. Prowadzę: terapię, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia motywacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rewalidacji (dla dzieci z WWR i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zajęcia wyrównawcze, zajęcia z zakresu terapii ręki oraz inne zajęcia terapeutyczno- edukacyjne, to jest: arteterapeutyczne, teatroterapeutyczne, polisensoryczne. Ponadto zajmuję się nauką liter i cyfr oraz doskonaleniem techniki czytania i pisania. Zapraszam także na zajęcia grupowe (2-5 uczestników) rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Trening umiejętności społecznych (TUS) rekomendowany jest dla dzieci nieradzących sobie w relacjach społecznych oraz z wyrażaniem własnych uczuć, jak i mających całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. Zajęcia, korepetycje lub terapię pedagogiczną prowadzę prywatnie w Krakowie - Os. Dywizjonu 303. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, tel.: +48 516 070 681 . Cennik: zajęcia indywidualne 60 min - 120 zł.

(0)
Kraków, Os. Dywizjonu 303
Sylwia  Hamera

Absolwentka psychopedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o przyjaznym i ciepłym usposobieniu. * pedagog * trener TUS * arteterapeuta * terapeuta pedagogiczny Aktualnie dalej rozwijam swoją wiedzę na studiach podyplomowych o kierunku edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem z zespołem Aspergera. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego. Mam doświadczenie w pracy zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Aktualnie wraz z Fundacją Sustinae, biorę udział w projekcie "Zawsze rodzina" - projekcie specjalistycznych usług dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Oferuję następujące zajęcia: - Trening umiejętności społecznych - rozwijanie kompetencji społecznych, rozpoznawanie emocji i umiejętność dobrej komunikacji z rówieśnikami, - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - forma terapii pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, ZA), ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, itp.) - zajęcia arteterapeutyczne - terapia przez sztukę, wskazana dla dzieci nieśmiałych, z problemami natury emocjonalnej. Chętnie też zaopiekuję się dzieckiem pod nieobecność rodziców. W trosce o komfort Państwa oraz dziecka - chętnie dojadę i przeprowadzę zajęcia na miejscu. Zapraszam do kontaktu :)

(0)
Kraków, Kleeberga
Ewa Nowak

Ewa Nowak

Pedagog

Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą, nauczycielem edukacji wczesniszkolnej. Mam prawie 20 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi różnego rodzaju dysfunkcjsmi, problemami i niepełnosprawnościami. Aktualnie pracuję jako nauczyciel wdpomagajacy.

(0)
Włocławek, Matejki 7
Natalia  Sobkowiak

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutą, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam dzięki pracy indywidualnej oraz grupowej z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Oferuję zajęcia z zakresu terapii behawioralnej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz terapię ogólnorozwojową. Swoje zajęcia prowadzę w domu pacjenta. Zajęcia dostosowuję do potrzeb, możliwość i zainteresowań dziecka. Zapraszam serdecznie do kontaktu ?

(0)
Łochowo, Bydgoszcz, Nakło nad Notecią, okolice, w domu pacjenta
Marzena Nycz

Jestem pedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, surdopedagogiem, terapeutą ręki oraz trenerem kontroli złości. Na co dzień pracuję w przedszkolu publicznym w grupie pięciolatków.

(0)
Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2b
Magdalena Foryś

Jestem przede wszystkim oligofrenopedagogiem Od ponad 29 lat pracuję w ZSS im. UNICEF w Rzeszowie. Pracę dydaktyczną rozpoczęłam od edukacji i terapii dzieci najmłodszych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Przygotowywałam i przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie, począwszy od podstaw takich jak pisanie, czytanie i nabywanie umiejętności funkcjonowania w otaczającym świecie. Jestem terapeutą psychopedagogicznym i terapeutą autyzmu Zajmuję się indywidualnie każdym dzieckiem, które jest mi powierzone. Staram się pomóc mu w jego brakach i problemach, a także jak najbardziej usprawnić jego zaburzone funkcje oraz znaleźć jego mocne strony, aby na tym oprzeć indywidualny program terapii – dostosowany tylko dla niego. Jestem też nauczycielem akademickim Jestem terapeutą metody IE który uczy rozwijania funkcji poznawczych

(0)
Rzeszów, Gabinet terapii wspomagających Magdalena Foryś
Agnieszka Makosz

Specjalizuję się w pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych (głównie spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna). Posiadam 13 letnią praktykę zawodową (głównie w pracy przedszkolnej i szkolnej, przy prowadzeniu min. terapii indywidualnej, grupowej, zajęć grupowych TUS, terapia ręki, i inne). Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na APS w Warszawie, oraz szereg szkoleń kierunkowych związanych z pracą z osobami z autyzmem.

(0)
Białystok, Kopernika
Anna Zalewska

Nazywam się Anna Zalewska i jestem trenerką umiejętności społecznych. Ukończyłam certyfikowane szkolenie uprawniające do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, studia magisterskie na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną, studia podyplomowe z zakresu pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz Stosowaną Analizę Zachowania na Uniwersytecie SWPS. TUS prowadzę w duchu dbania o relacje, komfort, samopoczucie i zadowolenie uczestników, poszanowanie ich granic, upodobań i możliwości. Korzystam z technik behawioralnych, wprowadzam metody relaksacyjne i pracę z ciałem, jednak podstawowym celem zajęć jest nawiązanie satysfakcjonującej relacji z osobą dorosłą i rówieśnikami oraz umiejętność samoregulacji, która jest podstawą funkcjonowania społecznego. Dzięki umiejętności samoregulacji potrafimy poradzić sobie z trudnymi emocjami, np. złością, znudzeniem, poczuciem krzywdy, poczuciem odrzucenia lub smutkiem. W międzyczasie wprowadzam na zajęciach konkretne i bardziej subtelne umiejętności społeczne, takie jak umiejętność czekania, proszenia o pomoc, nawiązywania kontaktu z rówieśnikami lub zachowania się w różnych sytuacjach, jednak ciepła relacja z drugim człowiekiem i samoregulacja to zdecydowane priorytety :) Zapraszam na stronę internetową i facebooka Pracowni Pedagogicznej: www.pracowniapedagogiczna.com www.facebook.com/az.pracowniapedagogiczna

(0)
Ruda Śląska, Chorzów, Katowice, Szkoły Podstawowe
Małgorzata  Wieluk

Jestem pedagogiem specjalnym z 20 letnim stażem. Prowadzę zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi dotkniętymi ZA i autyzmem oraz innymi dysfunkcjami. Moja praca opiera się głównie o elementy metody krakowskiej i symultaniczno - sekwencyjną naukę czytania. Zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania dziecka.

(0)
Warszawa, Głębocka
Izabela Kępka

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą dziecka z autyzmem, terapeutą ręki, na codzień pracuje jako nauczyciel w przedszkolu. Uwielbiam pracę terapeutyczną z dzieckiem. W swojej pracy stosuje naukę poprzez zabawe. Mojemu sercu bliska jest nauka czytania nauka sylabową. Mam wiele szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapraszam do kontaktu.

(0)
Świdwin, 1go Mają 16a
Dagmara Dworczyk

Na co dzień pracuje w szkole jako pedagog specjalny oraz pedagog szkolny. Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu i szkole. Prowadzę zajęcia indywidualne. W mojej pracy najważniejsze jest dobro osoby, z którą współpracuję.

(0)
Olsztyn, -
Kamila Mrówczyńska-Haładaj

Jestem dyplomowanym arteteapeutą, terapeutą pedagogicznym oraz nauczycielem edukacji wczesno

(0)
Konstantynów Łódzki, Hiacyntowa 8a
Aneta Kaczmarczyk

Dzień dobry. Jestem pedagogiem specjalnym, rewalidatorem. Specjalizuje sie w pomocy dzieciom w autyzmie i ich rodzinom. Moje doświadczenie zawodowe to 30 lat pracy, w tym 24 lata z dziećmi w autyzmie i spektrum. Swoją prace z dzieckiem i jego rodzina opieram wyłącznie na uznanych metodach i technikach, a przede wszystkim na zrozumieniu i zaspokajaniu szczególnych potrzeb dziecka i rodziny. Nie stosuje metod behawioralnych. Każde zachowanie dziecka traktuje jako próbę autoterapii, a tym samym wytyczne do terapii. Sciśle współpracuje z rodzina dziecka oraz z innymi specjalistami.

(0)
Goswinowice, Kolejowa 16
Centrum Terapeutyczne TER-UP

Jestem pedagogiem, terapeutą pedagogicznym i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzę także Centrum Terapeutyczne TER-UP dla dzieci w Gdyni, gdzie oprócz wsparcia pedagogicznego otrzymają Państwo wsparcie: psychologa dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców, logopedy i neurologopedy dziecięcego. W ofercie mamy także korepetycje dla starszych dzieci. Zapraszam do kontaktu :)

(0)
Gdynia, Mestwina 16
Katarzyna Machał
(0)
KRAKÓW, ul. Gwarna 2 a
Danuta  Zakrzewska-Matuszewska

Zielony balonik to miejsce, w którym jedni znajdą wsparcie w przezwyciężeniu trudności szkolnych, a inni w doskonaleniu funkcjonowania społecznego. Dodajemy pewności siebie poprzez kształtowanie pozytywnej samooceny. Wspieramy rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych i pokazujemy, jak rozwijać umiejętność rodzicielskie. A dlaczego " Zielony balonik" ? A dlaczego nie "Żółty..." ? ? Kto czyta, ten wie. A, kto wie, niech śledzi nasz FB, niewykluczone, że będzie to przedmiotem ?korzystnej zabawy?) Nasz " Zielony balonik" ma być tym, co pomoże Waszemu dziecku. Tym, co spowoduje rozwój, wywoła pozytywne zmiany. To miejsce, które poprzez wspieranie dziecka w podejmowaniu systematycznego wysiłku pomoże mu zażegnać trudności w nauce, ale i te wynikające z funkcjonowania w grupie. Wyposażymy je w niezbędne umiejętności. Wspieramy także rodziców poprzez konsultacje ( bezpłatne dla rodziców naszych podopiecznych) oraz poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów tematycznych dla rodziców i opiekunów ( zawsze bezpłatne dla rodziców/ opiekunów naszych podopiecznych), a także innych osób zainteresowanych wskazanym obszarem . A dlaczego Zielony...? Bo to dobry kolor.? Zapraszam do polubienia i obserwowania strony "Zielony balonik"!

(0)
Szczecin, Lutniana 39/22
Dorota M. Bielawska

www.kreatywnaterapeutka.pl Specjalizuje się w zakresie trudności rozwojowych, emocjonalnych, społecznych i edukacyjnych dzieci. Kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pomagam w zakresie: *Terapia pedagogiczna *Trening umiejętności społecznych *Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego osób nieneurotypowych w tym w spektrum autyzmu Zapraszam do gabinetu w Częstochowie oraz online

(0)
Częstochowa, Podwójna 7

Pedagog

Pedagog, poza jego wychowawczą rolą diagnozuje i rozwija umiejętności leżące u podstaw nauki - zwłaszcza umiejętności czytania, pisania, liczenia. Wprowadza ćwiczenia zmierzające do wyrównania pojawiających się trudności, w podstawowych technikach szkolnych. Pracuje z dziećmi z dysleksją, dysortografią, dysgrafią czy dyskalkulią czy też zagrożonych występowaniem specyficznych trudności w nauce. Pedagog wspiera także uczniów wybitnie zdolnych w rozwijaniu swoich talentów. Do jego zadań należy również edukacja i poszerzanie kompetencji wychowawczych opiekunów i rodziców, wspieranie dzieci w kryzysach. Często pełni rolę mediatora w konfliktach dzieci z rówieśnikami lub dzieci z ich opiekunami. Po więcej informacji dotyczących pracy pedagoga i terapii pedagogicznej (np. kiedy udać się na wizytę) zapraszamy tutaj https://terapeutadladziecka.pl/blog/pedagog
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności