Lista specjalistów

Widoczne 20 specjalistów z 76 wyników

Magdalena Smolarczyk

Alpakoterapia to dziedzina zooterapii z udziałem alpak, wspomagająca rehabilitację ruchową oraz umysłową osób niepełnosprawnymi. Polecana jest dla osób z zaburzeniami lękowymi, depresją, autyzmem, ADHD, zespołem Aspergera, Downa.

(0)
Brudzeń Duży, Jana Pawła II31
Anna Żurowska

Jestem pedagogiem, terapeutą ręki, specjalistą terapii osób z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Posiadam 25-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

(0)
Jaworzno, Traugutta 34
Magdalena Lange

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, tyflopedagog i pedagog specjalny. Pomogę w nadrobieniu zaległości, odrobieniu prac domowych czy wyjaśnieniu materiału, które sprawia dziecku trudność. Przygotowuję również dzieci do podjęcia nauki w klasie I. Na co dzień pracuję z dziećmi w normie i ASD. Posiadam również kursy z zakresu Treningu Czystości, Terapii Reki, i Treningu Umiejętności Społecznych, oraz Sensoplastyki ®

(0)
Białystok, Gruntowa
Lucyna Majcher

Drodzy Rodzice! Oferuję indywidualne oraz grupowe zajęcia pedagogiczne na terenie Krakowa. Zajęcia ze specjalistą przeznaczone są w szczególności dla Dzieci: z opinią lub orzeczeniem, w tym; z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem, niedowidzących i niedosłyszących, mających trudności w uczeniu się, z brakami edukacyjnymi, z trudnościami emocjonalno- społecznymi, z trudnościami manualnymi oraz z zakresu motoryki małej, dużej i grafomotoryki, z zaburzeniami pamięci, uwagi lub innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dzieci zdolnych - w celu poszerzania umiejętności i zdolności dziecka. Jestem nauczycielem - terapeutą pedagogicznym, pedagogiem społecznym, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki oraz pedagogiem specjalnym- rewalidantem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Sama zatrudniona jestem na cały etat, jako specjalista pedagogiczny i terapeuta w niepublicznym przedszkolu i szkole. Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie w kierunku pedagogiki specjalnej - rewalidacji indywidualnej i terapii pedagogicznej {Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie}, w kierunku pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną {Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie} oraz wykształcenie z zakresu terapii integracji sensorycznej z terapią ręki {Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego}. Zdobyłam także stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wytycznymi kuratorium oświaty. Prowadzę: terapię, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia motywacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rewalidacji (dla dzieci z WWR i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zajęcia wyrównawcze, zajęcia z zakresu terapii ręki oraz inne zajęcia terapeutyczno- edukacyjne, to jest: arteterapeutyczne, teatroterapeutyczne, polisensoryczne. Ponadto zajmuję się nauką liter i cyfr oraz doskonaleniem techniki czytania i pisania. Zapraszam także na zajęcia grupowe (2-5 uczestników) rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Trening umiejętności społecznych (TUS) rekomendowany jest dla dzieci nieradzących sobie w relacjach społecznych oraz z wyrażaniem własnych uczuć, jak i mających całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. Zajęcia, korepetycje lub terapię pedagogiczną prowadzę prywatnie w Krakowie - Os. Dywizjonu 303. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, tel.: +48 516 070 681 . Cennik: zajęcia indywidualne 60 min - 120 zł.

(0)
Kraków, Os. Dywizjonu 303
Sylwia  Hamera

Absolwentka psychopedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o przyjaznym i ciepłym usposobieniu. * pedagog * trener TUS * arteterapeuta * terapeuta pedagogiczny Aktualnie dalej rozwijam swoją wiedzę na studiach podyplomowych o kierunku edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem z zespołem Aspergera. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego. Mam doświadczenie w pracy zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Aktualnie wraz z Fundacją Sustinae, biorę udział w projekcie "Zawsze rodzina" - projekcie specjalistycznych usług dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Oferuję następujące zajęcia: - Trening umiejętności społecznych - rozwijanie kompetencji społecznych, rozpoznawanie emocji i umiejętność dobrej komunikacji z rówieśnikami, - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - forma terapii pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, ZA), ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, itp.) - zajęcia arteterapeutyczne - terapia przez sztukę, wskazana dla dzieci nieśmiałych, z problemami natury emocjonalnej. Chętnie też zaopiekuję się dzieckiem pod nieobecność rodziców. W trosce o komfort Państwa oraz dziecka - chętnie dojadę i przeprowadzę zajęcia na miejscu. Zapraszam do kontaktu :)

(0)
Kraków, Kleeberga
Ewa Nowak

Ewa Nowak

Pedagog

Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą, nauczycielem edukacji wczesniszkolnej. Mam prawie 20 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi różnego rodzaju dysfunkcjsmi, problemami i niepełnosprawnościami. Aktualnie pracuję jako nauczyciel wdpomagajacy.

(0)
Włocławek, Matejki 7
Natalia  Sobkowiak

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutą, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam dzięki pracy indywidualnej oraz grupowej z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Oferuję zajęcia z zakresu terapii behawioralnej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz terapię ogólnorozwojową. Swoje zajęcia prowadzę w domu pacjenta. Zajęcia dostosowuję do potrzeb, możliwość i zainteresowań dziecka. Zapraszam serdecznie do kontaktu ?

(0)
Łochowo, Bydgoszcz, Nakło nad Notecią, okolice, w domu pacjenta
Marzena Nycz

Jestem pedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, surdopedagogiem, terapeutą ręki oraz trenerem kontroli złości. Na co dzień pracuję w przedszkolu publicznym w grupie pięciolatków.

(0)
Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2b
Klaudia  Woźniak

Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania i rozwoju (w tym autyzm) oraz ich rodzinami w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania. W ramach swojej pracy zajmuję się m. in. przeciwdziałaniem oraz łagodzeniem zachowań agresywnych oraz autoagresywnych, zaburzeniami zachowania, stereotypiami, jak również rutynami zakłócającymi codzienne funkcjonowanie, rozbudzaniem motywacji do podejmowania działań oraz dostosowywaniem się do wymagań, narzucanych przez role społeczne, podnoszeniem kompetencji, związanych z satysfakcjonującym funkcjonowaniem w relacjach społecznych symetrycznych oraz niesymetrycznych. Moim celem jest wyposażenie jak największej ilości dzieci oraz ich rodziców w wiedzę umożliwiającą im wzajemne zrozumienie. Z wykształcenia jestem pedagogiem i terapeutą behawioralnym w trakcie certyfikacji. Wiedzę i doświadczenie zdobywam pracując jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia (nauczyciel wspierający) w szkołach od 2019 r. oraz jako terapeuta w poradni prowadząc indywidualne zajęcia z dziećmi w różnym wieku i ich rodzinami w nurcie stosowanej analizie zachowania (terapia behawioralna). Ukończyłam 5-letnie studia na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo kształciłam się na uczelni SWPS w Warszawie poszerzając swoją wiedzę na kierunku Stosowana Analiza Zachowania w pracy z osobami z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju i zachowania. Aktualnie prężnie działam w kierunku sfinalizowania certyfikatu behawioralnego. Uczestniczyłam w stażach zawodowych w Niepublicznej Szkole Zawodowej prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej w Krakowie, w Ambulatorium Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, w Krok Po Kroku Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin w Warszawie. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach m.in. Rozwijanie Kluczowych Umiejętności Komunikacyjnych (Pyramid Educational Consultants), Efektywna praca z grupą: Trening Umiejętności Społecznych, Praca z grupą oraz Zabawa najlepszym sposobem na naukę umiejętności społecznych (Fundacja SCOLAR), skuteczne metody wsparcia osób ze spektrum autyzmu na różnych etapach życia (Mary i Max), precyzyjne nauczanie (Fundacja SCOLAR). Ponadto posiadam umiejętności wprowadzania komunikacji alternatywnej/wspomagającej PECS poziom 1 (Pyramid Educational Consultants). Swoją wiedzę jak i umiejętności stale uaktualniam. Pracę terapeutyczną poddaję systematycznej superwizji.

(0)
Łódź , Ul. Gdańska 54, lokal 201, II piętro
Magdalena Foryś

Jestem przede wszystkim oligofrenopedagogiem Od ponad 29 lat pracuję w ZSS im. UNICEF w Rzeszowie. Pracę dydaktyczną rozpoczęłam od edukacji i terapii dzieci najmłodszych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Przygotowywałam i przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie, począwszy od podstaw takich jak pisanie, czytanie i nabywanie umiejętności funkcjonowania w otaczającym świecie. Jestem terapeutą psychopedagogicznym i terapeutą autyzmu Zajmuję się indywidualnie każdym dzieckiem, które jest mi powierzone. Staram się pomóc mu w jego brakach i problemach, a także jak najbardziej usprawnić jego zaburzone funkcje oraz znaleźć jego mocne strony, aby na tym oprzeć indywidualny program terapii – dostosowany tylko dla niego. Jestem też nauczycielem akademickim Jestem terapeutą metody IE który uczy rozwijania funkcji poznawczych

(0)
Rzeszów, Gabinet terapii wspomagających Magdalena Foryś
Agnieszka Makosz

Specjalizuję się w pracy z dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi, o specjalnych potrzebach edukacyjnych (głównie spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna). Posiadam 13 letnią praktykę zawodową (głównie w pracy przedszkolnej i szkolnej, przy prowadzeniu min. terapii indywidualnej, grupowej, zajęć grupowych TUS, terapia ręki, i inne). Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na APS w Warszawie, oraz szereg szkoleń kierunkowych związanych z pracą z osobami z autyzmem.

(0)
Białystok, Kopernika
Anna Zalewska

Nazywam się Anna Zalewska i jestem trenerką umiejętności społecznych. Ukończyłam certyfikowane szkolenie uprawniające do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, studia magisterskie na kierunku resocjalizacja z profilaktyką społeczną, studia podyplomowe z zakresu pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz Stosowaną Analizę Zachowania na Uniwersytecie SWPS. TUS prowadzę w duchu dbania o relacje, komfort, samopoczucie i zadowolenie uczestników, poszanowanie ich granic, upodobań i możliwości. Korzystam z technik behawioralnych, wprowadzam metody relaksacyjne i pracę z ciałem, jednak podstawowym celem zajęć jest nawiązanie satysfakcjonującej relacji z osobą dorosłą i rówieśnikami oraz umiejętność samoregulacji, która jest podstawą funkcjonowania społecznego. Dzięki umiejętności samoregulacji potrafimy poradzić sobie z trudnymi emocjami, np. złością, znudzeniem, poczuciem krzywdy, poczuciem odrzucenia lub smutkiem. W międzyczasie wprowadzam na zajęciach konkretne i bardziej subtelne umiejętności społeczne, takie jak umiejętność czekania, proszenia o pomoc, nawiązywania kontaktu z rówieśnikami lub zachowania się w różnych sytuacjach, jednak ciepła relacja z drugim człowiekiem i samoregulacja to zdecydowane priorytety :) Zapraszam na stronę internetową i facebooka Pracowni Pedagogicznej: www.pracowniapedagogiczna.com www.facebook.com/az.pracowniapedagogiczna

(0)
Ruda Śląska, Chorzów, Katowice, Szkoły Podstawowe
Małgorzata  Wieluk

Jestem pedagogiem specjalnym z 20 letnim stażem. Prowadzę zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi dotkniętymi ZA i autyzmem oraz innymi dysfunkcjami. Moja praca opiera się głównie o elementy metody krakowskiej i symultaniczno - sekwencyjną naukę czytania. Zajęcia odbywają się w miejscu zamieszkania dziecka.

(0)
Warszawa, Głębocka
Izabela Kępka

Jestem oligofrenopedagogiem, terapeutą dziecka z autyzmem, terapeutą ręki, na codzień pracuje jako nauczyciel w przedszkolu. Uwielbiam pracę terapeutyczną z dzieckiem. W swojej pracy stosuje naukę poprzez zabawe. Mojemu sercu bliska jest nauka czytania nauka sylabową. Mam wiele szkoleń z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zapraszam do kontaktu.

(0)
Świdwin, 1go Mają 16a
Dagmara Dworczyk

Na co dzień pracuje w szkole jako pedagog specjalny oraz pedagog szkolny. Doświadczenie zdobywałam pracując w przedszkolu i szkole. Prowadzę zajęcia indywidualne. W mojej pracy najważniejsze jest dobro osoby, z którą współpracuję.

(0)
Olsztyn, -
Kamila Mrówczyńska-Haładaj

Jestem dyplomowanym arteteapeutą, terapeutą pedagogicznym oraz nauczycielem edukacji wczesno

(0)
Konstantynów Łódzki, Hiacyntowa 8a
Aneta Kaczmarczyk

Dzień dobry. Jestem pedagogiem specjalnym, rewalidatorem. Specjalizuje sie w pomocy dzieciom w autyzmie i ich rodzinom. Moje doświadczenie zawodowe to 30 lat pracy, w tym 24 lata z dziećmi w autyzmie i spektrum. Swoją prace z dzieckiem i jego rodzina opieram wyłącznie na uznanych metodach i technikach, a przede wszystkim na zrozumieniu i zaspokajaniu szczególnych potrzeb dziecka i rodziny. Nie stosuje metod behawioralnych. Każde zachowanie dziecka traktuje jako próbę autoterapii, a tym samym wytyczne do terapii. Sciśle współpracuje z rodzina dziecka oraz z innymi specjalistami.

(0)
Goswinowice, Kolejowa 16
Centrum Terapeutyczne TER-UP

Jestem pedagogiem, terapeutą pedagogicznym i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzę także Centrum Terapeutyczne TER-UP dla dzieci w Gdyni, gdzie oprócz wsparcia pedagogicznego otrzymają Państwo wsparcie: psychologa dla dzieci i młodzieży, a także dla rodziców, logopedy i neurologopedy dziecięcego. W ofercie mamy także korepetycje dla starszych dzieci. Zapraszam do kontaktu :)

(0)
Gdynia, Mestwina 16
Katarzyna Machał
(0)
KRAKÓW, ul. Gwarna 2 a
Danuta  Zakrzewska-Matuszewska

Zielony balonik to miejsce, w którym jedni znajdą wsparcie w przezwyciężeniu trudności szkolnych, a inni w doskonaleniu funkcjonowania społecznego. Dodajemy pewności siebie poprzez kształtowanie pozytywnej samooceny. Wspieramy rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych i pokazujemy, jak rozwijać umiejętność rodzicielskie. A dlaczego " Zielony balonik" ? A dlaczego nie "Żółty..." ? ? Kto czyta, ten wie. A, kto wie, niech śledzi nasz FB, niewykluczone, że będzie to przedmiotem ?korzystnej zabawy?) Nasz " Zielony balonik" ma być tym, co pomoże Waszemu dziecku. Tym, co spowoduje rozwój, wywoła pozytywne zmiany. To miejsce, które poprzez wspieranie dziecka w podejmowaniu systematycznego wysiłku pomoże mu zażegnać trudności w nauce, ale i te wynikające z funkcjonowania w grupie. Wyposażymy je w niezbędne umiejętności. Wspieramy także rodziców poprzez konsultacje ( bezpłatne dla rodziców naszych podopiecznych) oraz poprzez organizowanie szkoleń i warsztatów tematycznych dla rodziców i opiekunów ( zawsze bezpłatne dla rodziców/ opiekunów naszych podopiecznych), a także innych osób zainteresowanych wskazanym obszarem . A dlaczego Zielony...? Bo to dobry kolor.? Zapraszam do polubienia i obserwowania strony "Zielony balonik"!

(0)
Szczecin, Lutniana 39/22

Pedagog

Pedagog, poza jego wychowawczą rolą diagnozuje i rozwija umiejętności leżące u podstaw nauki - zwłaszcza umiejętności czytania, pisania, liczenia. Wprowadza ćwiczenia zmierzające do wyrównania pojawiających się trudności, w podstawowych technikach szkolnych. Pracuje z dziećmi z dysleksją, dysortografią, dysgrafią czy dyskalkulią czy też zagrożonych występowaniem specyficznych trudności w nauce. Pedagog wspiera także uczniów wybitnie zdolnych w rozwijaniu swoich talentów. Do jego zadań należy również edukacja i poszerzanie kompetencji wychowawczych opiekunów i rodziców, wspieranie dzieci w kryzysach. Często pełni rolę mediatora w konfliktach dzieci z rówieśnikami lub dzieci z ich opiekunami. Po więcej informacji dotyczących pracy pedagoga i terapii pedagogicznej (np. kiedy udać się na wizytę) zapraszamy tutaj https://terapeutadladziecka.pl/blog/pedagog
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności