Lista specjalistów

Widoczne 16 specjalistów z 76 wyników

Karolina Wójcik

Moje wykształcenie: > terapia zajęciowa > pedagogika specjalna: specjalność: oligofrenopedagogika > pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna > edukacja, terapia i wsparcie osób ze spektrum zaburzeń autyzmu > terapia pedagogiczna > pedagogika resocjalizacyjna > gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno- ruchowym dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym > integracja sensoryczna- terapia dzieci i młodzieży Liczne kursy m.in: > Makaton > Trening Umiejętności Społecznych > Terapia ręki > Trener Grafomotoryki > Sensoplastyka Pracuję głównie z osobami ze spektrum zaburzeń autyzmu. Jednak moje doświadczenie to praca także z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem Downa, seniorami, osobami z niepełnosprawnością fizyczną czy sensoryczną. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim zasadą indywidualności, stopniowania trudności, małych kroków, godności i podmiotowości.

(0)
Kraków, .
Weronika Roik

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Gdańskim, uzyskując najpierw tytuł licencjata pedagogiki specjalnej o specialnosci: rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualna z pedagogika wczesnoszkolną, następnie uzupełniając go o tytut magistra ze specjalnością: edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu. Cały czas pogłębiam swoją wiedzę. Jestem Trenerem TUS, Terapeutą Ręki, Edukatorem Seksualnym oraz Trenerem Funkcji Poznawczych.

(0)
Tczew, Konarskiego 11B/6
Jadwiga Woźniak

Dzień dobry! Nazywam się Jadwiga Woźniak i chętnie podejmę się pracy z Twoim dzieckiem ?Mam 10-letnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami oraz 3-letnie w pracy z dziećmi od 4 miesiąca do 12 roku życia. Od roku pracuję indywidualnie z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Z wykształcenia jestem terapeutą pedagogicznym, aktualnie kończę również studia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Chętnie pomogę Twojemu dziecku pokonać trudności edukacyjne oraz społeczne, a także spędzę z nim czas realizując rozwojowe zabawy. Mogę podjąć się pracy jako terapeuta czy opiekun Twojego dziecka. Wystawiam fakturę - na co dzień prowadzę w Buku Przystań Talentów.

(0)
Buk, Rzeźnicka 3
Agata Zaremba

Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika o specjalizacji wczesna edukacja z oligofrenopedagogiką. Ponadto jestem absolwentką studiów podyplomowych Edukacja i terapia osób z autyzmem. Ukończyłam trzy stopniowy kurs behawioralny oraz szkolenie nadające mi uprawnienia do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych. Jestem diagnostą i terapeutą ręki. Posiadam certyfikat uprawniający mnie do diagnozy funkcjonalnej testem PEP-r, KOGS (Karty oceny Gotowości Szkolnej), KOZE (Karty Oceny Zachowań i Emocji). Odbyłam również szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej z wykorzystaniem gestów i symboli MAKATON. Od 6 lat pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

(0)
Gdynia Chylonia, Chylońska 150
Małgorzata  Sobczyńska

Jestem oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, terapeutą i trenerem TUS. Od 7 lat pracuję z osobami w spektrum autyzmu, zarówno dziećmi jak i dorosłymi. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna: edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzen. W swojej pracy bazuje na założeniach stosowanej analizy zachowania.

(0)
Wejherowo, 12 marca
Ewa Budzyńska

Czy chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało się w sferze edukacyjnej i społecznej w atmosferze szacunku, otwartości i wzmacniania swojej wartości? Jest to możliwe na zajęciach ze mną. Od 21 lat pracuje w szkole integracyjnej jako nauczyciel wspomagający podczas lekcji przedmiotowych jak i zajęć rewalidacyjnych. Opiekowałam się uczniami z wieloma rodzajami niepełnosprawności. Mam doświadczenie pracy, zarówno z młodszymi dziećmi, jak i ze starszą młodzieżą. Od wielu lat prowadzę zajęcia Wychowanie do życia w rodzinie, także dla uczniów ze SPE. Fascynuję się wczesną nauką czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną (metoda krakowską) i mam duże sukcesy na tym polu. Moi uczniowie z dysgrafią piszą czytelnie i starannie. Od kilku lat wprowadzam nowatorską metodę wychowawczą Pozytywna Dyscyplina w swojej szkole, również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem autorką innowacji i koordynatorem wielu projektów. Prowadzę zajęcia z zakresu: - rewalidacji - terapii pedagogicznej - zajęć nauki czytania metodą sylabową - zajęcia ze starannego pisania - grafomotoryka Zajęcia odbywają się w domu dziecka.

(0)
Warszawa, Przeworska
Agnieszka Polakowska

Ukończyłam studia pedagogiczne na Akademii Ignatianum w Krakowie: studia licencjackie z „Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej„, studia magisterskie z „Pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną”. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych z „Wczesnego nauczania j. angielskiego” oraz „Organizacji i zarządzania w oświacie„. Jestem autorką bloga „Pedagogiczna Mama„, na którym podejmuję tematy związane z rodzicielstwem, rozwojem i wychowaniem dzieci. Napisałam książkę „Czas na przedszkole”, w której skupiłam się na tym, aby przekazać rodzicom jak najwięcej informacji, dzięki którym łatwiej zrozumieją swoje dziecko i jego trudności rozwojowe w okresie okołoprzedszkolnym. Opisałam także rozwój mowy dziecięcej w e-booku dostępnym na moim blogu. Jako mama zafascynowana jestem rodzicielstwem bliskości, porozumieniem bez przemocy (NVC) i wychowaniem pełnym empatii i zrozumienia. W kręgu moich zainteresowań jest szerzeniem wiedzy o rozwoju dzieci, a także pomoc w trudnościach wychowawczych rodzicom. Oferuję konsultacje on-line (telefoniczne) oraz stacjonarne w Krakowie i Nowym Sączu. Po rezerwacji terminu proszę o wiadomość z zarysem problemu, z jaką się Państwo zgłaszacie. Zapraszam ?

(0)
Kraków, Pronaszków 16
Alina Majerowska

Nazywam Alina Majerowska jestem pedagogiem specjalnym i terapuetą pedagogicznym, specjalizuję się w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi mającymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niepełnosprawnością intelektualną, ZA i autyzmem. Oferuję zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka. Metody pracy, ćwiczenia i zabawy rozwijające dobieram indywidualnie po rozpoznaniu trudności i zdolności oraz mocnych i słabych stron dziecka. Na moich zajęciach dominuje zabawa, podczas której dzieci uczą się poprawnie mówić, czytać, liczyć, pisać. Moją misją jest pomoc dziecku w drodze do sukcesu na miarę jego możliwości. Podczas zajęć stosuję najnowsze metody pracy. Naukę czytania– w oparciu o Symultaniczno–Sekwencyjną Naukę Czytania® Profesor Jagody Cieszyńskiej – Rożek, Pobudzam w dzieciach ciekawość świata. Zapraszam do kontaktu.

(0)
Warszawa, Anielewicza
Nina Prychodko

Jestem diagnostą i terapeutą pedagogicznym, pedagogiem specjalnym. Od 25 lat pracuję z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczycielem akademickim, instruktorem jogi dla dzieci. Wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom rodziców dzieci z problemami edukacyjnymi, borykającymi się z niepełnosprawnością swoich pociech oferuję szeroki zakres profesjonalnej pomocy i współpracy. Działania diagnostyczne w gabinecie skierowane są na: - badanie gotowości do podjęcia nauki w szkole - diagnoza rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-6 letnich 56R - badanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R - badanie gotowości do uczenia się matematyki - badanie ryzyka dysleksji u dzieci od 3 do 7 lat - test inteligencji wielorakich H. Gardnera - badanie profilu dominacji stronnej i stylu uczenia się C. Hannaford -diagnoza spektrum autyzmu W gabinecie pracuję z dziećmi i młodzieżą wymagającymi kształcenia specjalnego, z opiniami o wczesnym wspomaganiu rozwoju. Prowadzę również terapię z dziećmi bez diagnozy, mającymi problemy w nauce, z deficytami rozwojowymi, z trudnościami w relacjach z rówieśnikami, nieśmiałymi, wycofanymi, zamkniętymi w sobie oraz z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania. W pracy wykorzystuję nowoczesne metody, interesujące pomoce dydaktyczne i profesjonalny sprzęt terapeutyczny. Terapia jest oparta o metody przynoszące znaczne efekty w pracy pedagogicznej: --metoda krakowska wg prof. J. Cieszyńskiej, --gimnastyka umysłu wg P. Denisona, --system percepcyjno-motoryczny Kepharta, --Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, --czytanie globalne G.Domana, --metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, -- glottodydaktyka B. Rocławskiego, --Program Aktywności Ruchowej M.Ch. Knillów, -- metoda Frostige-Horne, --muzykoterapia, --arteterapia, --metody relaksacyjne, -- elementy integracji sensorycznej --logorytmika --sensoplastyka. --TUS --joga dla dzieci Na pomoc mogą liczyć również rodzice, którym proponuję wsparcie i pomoc w zrozumieniu przyczyn rozmaitych zachowań ich podopiecznych oraz poznanie metod pracy z nimi. Jestem przekonana, że równoległa pomoc dziecku i rodzicom to najlepsza droga do sukcesu. Dlatego zachęcam do udziału we wspólnych zajęciach. Prowadzę terapię pedagogiczną dzieci: - z problemami w nauce - z problemami w zachowaniu - z obniżoną sprawnością intelektualną - z obniżoną sprawnością grafomotoryczną - z opóźnionym rozwojem mowy - z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, - z zespołami genetycznymi, - z afazją, - z niepełnosprawnością intelektualną, - z mózgowym porażeniem dziecięcym - z niedosłuchem - z dysleksją

(0)
Szczytno, Paderewskiego 26
Lidia Wasielak

Pedagog, surdopedagog, socjoterapeuta, trener kompetencji miękkich. Uczestnik kursu psychoterapii integratywnej we Wrocławiu. Posiadam doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne dzieci i młodzieży (trudności edukacyjne i emocjonalne). Prowadzę zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Udzielam porad i konsultacji w zakresie trudności wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Prowadzę szkolenia dla nauczycieli.

(0)
Koźmin Wielkopolski, Zaciszna, 6
. .

. .

Pedagog

.

(0)
., .
Anna Cybula

Nazywam się Anna Cybula. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jestem pedagogiem społeczno- opiekuńczym, pedagogiem szkolnym, terapeutą pedagogicznym, edukatorem, streetworkerem i wychowawcą. Prowadzę mobilny gabinet Terapii Pedagogicznej w Krakowie. Pracuje z dziećmi i młodzieżą od 8 do 18 roku życia ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), z problemami wychowawczymi. Prowadzę warsztaty edukacyjno- profilaktyczne. Oferuję także wsparcie dla rodziców i opiekunów w pokonywaniu problemów wychowawczy w relacji z dziećmi. Zajęcia, konsultacje, porady prowadzę w miejscu zamieszkania klienta, online, a także w gabinecie stacjonarnym.

(0)
Kraków, Bpa Albina Małysiaka 24e
Małgorzata Kręcioch

Jestem terapeutką AAC i oligofrenopedagożką. Pracuję z dziećmi, u których z różnych przyczyn mowa werbalna nie rozwija się prawidłowo. Od kilkunastu lat zawodowo jestem związana z Przedszkolem Specjalnym nr 100 w Krakowie, gdzie prowadzę grupowe i indywidualne zajęcia z dziećmi w spektrum autyzmu, zespołem Downa, rzadkimi chorobami genetycznymi, afazją, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną. W pracy wykorzystuję również swoje doświadczenie terapeutyczne z zakresu integracji sensorycznej. Komunikacja wspomagająca i alternatywna to moja pasja, a także powołanie - mam niemówiącą córkę, która komunikuje się z innymi za pomocą Mówika. Dzięki niej codziennie doświadczam jak wielką wartość ma AAC. Wsparciem komunikacyjnym otaczam nie tylko dziecko, ale całą rodzinę - przygotowując jej członków do bycia jak najlepszym partnerem w rozmowie przy pomocy użyciu narzędzia AAC.

(0)
Kraków, Miłkowskiego 11
Beata Sielewicz-Kłopotowska

Jestem nauczycielem matematyki oraz terapeutą pedagogicznym w zakresie matematyki. Od kilku lat prowadzę gabinet terapeutyczno-diagnostyczny, który oferuje: - diagnozę funkcjonalną umiejętności matematycznych - diagnozę specyficznych trudności w nauce matematyki, w tym diagnoza ryzyka dyskalkulii - terapię pedagogiczną w zakresie matematyki - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z matematyki, - wyrównanie braków z matematyki (klasyczne korepetycje). Terapia i zajęcia indywidualne prowadzone są na podstawie diagnozy, często z wykorzystaniem pedagogiki M. Montessori, planu daltonskiego oraz pedagogiki prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

(0)
Olsztyn, Herberta 2c/1
Joanna Czarnecka-Knobel

Jestem logopedą , pedagogiem specjalnym, terapeutą dzieci ze spektrum autyzmu. Ukończyłam kurs terapii ręki i zaburzeń motoryki małej oraz szkolenie certyfikacyjne TUS SST- trening umiejętności społecznych. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS-2. Zajmuje się edukacją a także rozwijaniem umiejętności społecznych, zarówno u dzieci i młodzieży w normie intelektualnej, z niepełnosprawnościami jak i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W pracy terapeutycznej skupiam się na potrzebach pacjenta, dostosowuję program do indywidualnych możliwości, dbam o poczucie bezpieczeństwa oraz buduję relację opartą na wzajemnym szacunku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog specjalny w wielu placówkach w Poznaniu. Obecnie pracuję w poznańskiej szkole specjalnej, prowadzę także terapię logopedyczną, trening umiejętności społecznych, terapię ręki oraz diagnozuję trudności w nauce czytania i pisania, prowadzę trening metodą strukturalną. Ukończyłam wiele kursów specjalistycznych, jednocześnie stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach naukowych. Prywatnie jestem mamą dwóch niesfornych nastolatków, którzy z zamiłowaniem testują moje kompetencje wychowawcze:)

(0)
Koziegłowy, Os.Leśne, 14 E /241
Natalia Nieciąg-Inglot

Terapeutka pedagogiczna, terapeutka motoryki małej, terapeutka Metody Ruchu Rozwijającego, Trenerka Umiejętności społecznych, polonistka.

(0)
Liszki, Krakowska 38

Pedagog

Pedagog, poza jego wychowawczą rolą diagnozuje i rozwija umiejętności leżące u podstaw nauki - zwłaszcza umiejętności czytania, pisania, liczenia. Wprowadza ćwiczenia zmierzające do wyrównania pojawiających się trudności, w podstawowych technikach szkolnych. Pracuje z dziećmi z dysleksją, dysortografią, dysgrafią czy dyskalkulią czy też zagrożonych występowaniem specyficznych trudności w nauce. Pedagog wspiera także uczniów wybitnie zdolnych w rozwijaniu swoich talentów. Do jego zadań należy również edukacja i poszerzanie kompetencji wychowawczych opiekunów i rodziców, wspieranie dzieci w kryzysach. Często pełni rolę mediatora w konfliktach dzieci z rówieśnikami lub dzieci z ich opiekunami. Po więcej informacji dotyczących pracy pedagoga i terapii pedagogicznej (np. kiedy udać się na wizytę) zapraszamy tutaj https://terapeutadladziecka.pl/blog/pedagog
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności