Lista specjalistów

Widoczne 20 specjalistów z 538 wyników

Lucyna Majcher

Drodzy Rodzice! Oferuję indywidualne oraz grupowe zajęcia pedagogiczne na terenie Krakowa. Zajęcia ze specjalistą przeznaczone są w szczególności dla Dzieci: z opinią lub orzeczeniem, w tym; z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem, niedowidzących i niedosłyszących, mających trudności w uczeniu się, z brakami edukacyjnymi, z trudnościami emocjonalno- społecznymi, z trudnościami manualnymi oraz z zakresu motoryki małej, dużej i grafomotoryki, z zaburzeniami pamięci, uwagi lub innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dzieci zdolnych - w celu poszerzania umiejętności i zdolności dziecka. Jestem nauczycielem - terapeutą pedagogicznym, pedagogiem społecznym, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki oraz pedagogiem specjalnym- rewalidantem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Sama zatrudniona jestem na cały etat, jako specjalista pedagogiczny i terapeuta w niepublicznym przedszkolu i szkole. Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie w kierunku pedagogiki specjalnej - rewalidacji indywidualnej i terapii pedagogicznej {Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie}, w kierunku pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną {Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie} oraz wykształcenie z zakresu terapii integracji sensorycznej z terapią ręki {Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego}. Zdobyłam także stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wytycznymi kuratorium oświaty. Prowadzę: terapię, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia motywacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rewalidacji (dla dzieci z WWR i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zajęcia wyrównawcze, zajęcia z zakresu terapii ręki oraz inne zajęcia terapeutyczno- edukacyjne, to jest: arteterapeutyczne, teatroterapeutyczne, polisensoryczne. Ponadto zajmuję się nauką liter i cyfr oraz doskonaleniem techniki czytania i pisania. Zapraszam także na zajęcia grupowe (2-5 uczestników) rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Trening umiejętności społecznych (TUS) rekomendowany jest dla dzieci nieradzących sobie w relacjach społecznych oraz z wyrażaniem własnych uczuć, jak i mających całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. Zajęcia, korepetycje lub terapię pedagogiczną prowadzę prywatnie w Krakowie - Os. Dywizjonu 303. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, tel.: +48 516 070 681 . Cennik: zajęcia indywidualne 60 min - 120 zł.

(0)
Kraków, Os. Dywizjonu 303
Marta  Patoka

Marta Patoka

Psycholog

Jestem psychologiem. Pracuję z dziećmi i młodzieżą, prowadzę konsultacje dla rodziców. Współpracuję z przedszkolami, prowadzę warsztaty psychoedukacyjne. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia w WSFiZ w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach takich jak: dom pomocy społecznej, przedszkola, szkoły, poradnia psychologiczno - pedagogiczna, ośrodkach - rehabilitacyjnym oraz pomocy psychologicznej - pomagając osobom w różnym wieku i z różnymi trudnościami rozwojowymi oraz emocjonalnymi. Obecnie skupiam się na pracy z młodzieżą oraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Prowadzę konsultacje dla rodziców zainteresowanych rozwojem swojego dziecka, czy zaniepokojonych przejawianym przez dziecko zachowaniem. Wspieram dzieci w rozwijaniu sfery emocjonalnej i poznawczej. Swoje wsparcie kieruję do dzieci i młodzieży przejawiających: niską samoocenę, trudności w relacjach społecznych, trudności sfery emocjonalnej, zaburzenia lękowe. Pomagam w sytuacjach okołorozwodowych. W swojej pracy stosuję narzędzia i techniki nurtu CBT oraz nurtu Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach, dostosowując je do indywidualnych potrzeb młodego człowieka. Podstawą i priorytetem moich działań jest zbudowanie dobrej relacji, która jest fundamentem do udzielenia odpowiedniego wsparcia i dalszej pracy terapeutycznej. Stale podwyższam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w doskonaleniu zawodowym z zakresu diagnozy i terapii.

(0)
Mińsk Mazowiecki, Kościuszki 13 lok. nr 8
Lucyna Pietrzyk-Nycz

Nazywam się Lucyna Pietrzyk-Nycz. Pracuje w zakresie: terapii rodzinnej w nurcie systemowym, konsultacji z psychobiologii, terapii pedagogicznej, terapii zajęciowej, doradztwa zawodowego, coachingu, pedagogiki resocjalizacyjnej. Na co dzień prowadzę poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne , zawodowe dla młodzieży i osób dorosłych. Prowadzę terapię zajęciową dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto pracuje z rodzinami, parami a także prowadzę konsultacje z psychobiologii- pracuję z konkretnym problemem: chorobą, zaburzeniem czy wzorcem zachowania.

(0)
Bielsko-Biała, Bielsko-Biala
Alina Jeziorska

Alina Jeziorska

Terapeuta integracji sensorycznej
(0)
Kędzierzyn-Koźle, Kościuszki
Sylwia  Hamera

Absolwentka psychopedagogiki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o przyjaznym i ciepłym usposobieniu. * pedagog * trener TUS * arteterapeuta * terapeuta pedagogiczny Aktualnie dalej rozwijam swoją wiedzę na studiach podyplomowych o kierunku edukacja, rewalidacja i wspomaganie osób z autyzmem z zespołem Aspergera. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego. Mam doświadczenie w pracy zarówno w przedszkolu jak i w szkole. Aktualnie wraz z Fundacją Sustinae, biorę udział w projekcie "Zawsze rodzina" - projekcie specjalistycznych usług dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością. Oferuję następujące zajęcia: - Trening umiejętności społecznych - rozwijanie kompetencji społecznych, rozpoznawanie emocji i umiejętność dobrej komunikacji z rówieśnikami, - Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - forma terapii pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, ZA), ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, itp.) - zajęcia arteterapeutyczne - terapia przez sztukę, wskazana dla dzieci nieśmiałych, z problemami natury emocjonalnej. Chętnie też zaopiekuję się dzieckiem pod nieobecność rodziców. W trosce o komfort Państwa oraz dziecka - chętnie dojadę i przeprowadzę zajęcia na miejscu. Zapraszam do kontaktu :)

(0)
Kraków, Kleeberga
Ewa Nowak

Ewa Nowak

Pedagog

Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą, nauczycielem edukacji wczesniszkolnej. Mam prawie 20 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi różnego rodzaju dysfunkcjsmi, problemami i niepełnosprawnościami. Aktualnie pracuję jako nauczyciel wdpomagajacy.

(0)
Włocławek, Matejki 7
Izabela  Radziejewska

Izabela Radziejewska

Terapeuta integracji sensorycznej

Witaj drogi rodzicu! Jestem tu by pomóc Tobie i Twojemu dziecku! Doświadczenie do tej pory zdobywałam głównie w placówkach w Warszawie. Do Częstochowy przeprowadziłam się za miłością i postanowiłam tu wspierać dzieci z zaburzeniami oraz ich rodziców. Od 6 lat pracuje z dziećmi z rożnego rodzaju zaburzeniami: autyzm, Asperger, zespół FAS, zespół Downa, niepełnosprawność intelektualna, MPDZ. W swojej pracy terapeutycznej staram się łączyć różne metody i techniki aby jak najbardziej skutecznie pomagać dzieciom. Zapraszam na konsultacje, diagnozę SI oraz terapię SI. Wykształcenie: - Pedagogika społeczno - wychowawcza z resocjalizacją na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach - Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Oligofrenopedagogika w Instytucje Studiów Podyplomowych oddział w Częstochowie - Studia podyplomowe dla terapeutów Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie - kurs I i II stopnia diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej w Rehamax - kurs I i II stopnia diagnozy i terapii ręki w Soyer

(0)
Częstochowa, Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 17
Natalia  Sobkowiak

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeutą, oligofrenopedagogiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywam dzięki pracy indywidualnej oraz grupowej z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Oferuję zajęcia z zakresu terapii behawioralnej, surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz terapię ogólnorozwojową. Swoje zajęcia prowadzę w domu pacjenta. Zajęcia dostosowuję do potrzeb, możliwość i zainteresowań dziecka. Zapraszam serdecznie do kontaktu ?

(0)
Łochowo, Bydgoszcz, Nakło nad Notecią, okolice, w domu pacjenta
Marta Kaczmarek

Marta Kaczmarek

Terapeuta integracji sensorycznej
(0)
Laszczki, Szybowcowa 5
Marzena Nycz

Jestem pedagogiem, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, surdopedagogiem, terapeutą ręki oraz trenerem kontroli złości. Na co dzień pracuję w przedszkolu publicznym w grupie pięciolatków.

(0)
Kęty, ul. Żwirki i Wigury 2b
Małgorzata Mikołajczak

Jestem masażystką z 5-letnim doświadczeniem. Skończyłam również psychologiem z przygotowaniem pedagogicznym i pracuje obecnie jako psycholog w przedszkolach. Praca z dziećmi mimo że nie należy do najłatwiejszych to stanowi dla mnie ważny aspekt, ponieważ lubię wyzwania. Uważam że poprzez rozmowę i wzajemnie wsłuchanie się w swoje i innych potrzeby może wiele zmienić/wyjaśnić.

(0)
kłodzko, Mariańska 19/1
Barbara Chyłka

Barbara Chyłka

Terapeuta zajęciowy

Jestem koordynatorką wolontariatu w hospicjum "Betania" w Opolu, certyfikowaną trenerką edukacyjną, terapeutką TUS I i II stopnia w ujęciu całościowym oraz Terapeutką Ręki I i II stopnia, terapeutką zajęciową. Posiadam także kwalifikacje pedagogiczne.

(0)
Opole, pl. Kościelny 2
Anna Goryczka-Wąsik

Anna Goryczka-Wąsik

Terapeuta integracji sensorycznej

Jestem psychologiem, terapeuta integracji sensorycznej, terapeutą ręki, trenerem TUS. Wspieram dzieci w różnym wieku w rozwijaniu swojego potencjału. Pracuję w RAWIŚ Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży w Rawie Mazowieckiej

(0)
Rawa Mazowiecka, Sobieskiego 47
Izabela Chróst-Jóźwiak

Izabela Chróst-Jóźwiak

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem psychoterapeutą z 12 letnim stażem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Ukończyłam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne oraz szkolenie specjalistyczne przygotowujące do ubiegania się o tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w pracy z nastolatkami przejawiającymi m.in. cechy nieprawidłowo kształtującej się osobowości. Posiadam certyfikat trenera TUS oraz certyfikat diagnosty ADOS-2. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii dzieci i młodzieży. https://chrostjozwiak.pl/

(0)
Tarnowskie Góry, Piastowska 11, II p.
Natalia Prelich

Natalia Prelich

Terapeuta zajęciowy

Jestem absolwentką studiów arteterapia, kierunku interdyscyplinarnego na trzech uczelniach - Uniwersytet Śląski, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W pracy łącze swoje pasje, przez co rzeczy, które robię, są szczere i prowadzą do rozwoju. Dzięki medium jakim jest sztuka potrafię porozumieć się pozawerbalnie z potrzebami i emocjami drugiego człowieka. W kontakcie najważniejsze jest dla mnie budowanie relacji i zaufania, co stanowi bazę do pracy terapeutycznej.

(0)
Katowice, Chorzowska 216
Klaudia  Woźniak

Nazywam się Klaudia Woźniak. Jestem pedagogiem, terapeutą behawioralnym rozpoczynającym 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w placówce akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracę terapeutyczną opieram na Stosowanej Analizie Zachowanie oraz technikach i metodach pochodzących z terapii poznawczo-behAwioralnej (CBT). W swojej pracy zajmuję się jakościową poprawą zdrowia psychicznego (w tym zachowania), profilaktyką, psychoedukacją mającą wpływ na rozwój osobisty przy użyciu technik potwierdzonych naukowo.

(0)
Łódź , Ul. Narutowicza 57/6
ACTUM Strefa Terapii  Agnieszka Woźniak-Kaźmierczak

ACTUM Strefa Terapii to miejsce, w którym pomoc znajdą dzieci, młodzież i dorośli. Zajęcia terapeutyczne, doradcze, profilaktyczne - to wszystko znajdziecie Państwo w ofercie mojego gabinetu. Od 9 lat pracuję z osobami ze specjalnymi potrzebami, a od 4 również z dziećmi. Jestem magistrem socjoterapii, doradcą edukacyjno-zawodowyn, terapeutą i edukatorem osób z autyzmem, diagnostą i terapeutą pedagogicznym, terapeutą ręki, diagnostą i terapeutą zaburzeń SI oraz terapeutą integracji bilateralnej.

(0)
Olsztyn, Poprzeczna 13d /4
Justyna Malduca Budzar

Justyna Malduca Budzar

Terapeuta zajęciowy

Zapraszam do zapisów na nowy rok szkolny 2022/2023 OFERTA : - TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH - TERAPIA DZIECI ZE SPEKTUM AUTYZMU - ZAJĘCIA REWALIDACYJNE - ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI NA ETAPIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ - TERAPIA RĘKI, ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE - ZAJĘCIA USPRAWNIAJACE PAMIĘĆ I KONCENTRACJĘ UWAGI

(0)
Darłowo, Moniuszki 2A
Joanna Radna

Joanna Radna

Terapeuta integracji sensorycznej
(0)
Pleszew, ul.Rolna
Aleksandra Brzuska

Jestem psychologiem dziecięcym o specjalności klinicznej i sądowej oraz fundatorką i Prezesem Fundacji Aura Pomocy wspierającej m. in osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Jestem również założycielką Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego BLULANDIA. Specjalizuję się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami że spektrum autyzmu. W swojej pracy stosuję metody niedyrekrywne - m.in. elementy terapii Son-Rise. Ponadto, jestem Terapeutą Integracji Sensorycznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach psychologicznych. Ukończyłam liczne szkolenia i kursy. Od 8 lat prywatnie Mama Dziecka w spektrum autyzmu.

(0)
Jabłonna, Modlińska 67
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności