Lista specjalistów

Widoczne 20 specjalistów z 83 wyników

Monika Piestrzeniewicz

Monika Piestrzeniewicz

Terapeuta integracji sensorycznej

Jestem pedagogiem specjalnym z 20 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i terapeutą integracji sensorycznej z uprawnieniami do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Praca z dziećmi sprawia mi dużą radość i zawsze cieszę się jeśli terapia przynosi trwałe efekty.

(0)
Łódź, Juranda ze Spychowa 7
Marta Staniek

Marta Staniek

Terapeuta integracji sensorycznej

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunkach pedagogika oraz pedagogika specjalna. Uzyskałam tytuły zawodowe na specjalnościach: edukacja wczesnoszkolna i korekcyjna oraz edukacja integracyjna i włączająca zdobywając uprawnienia do pracy z dziećmi w normie rozwojowej oraz tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu terapii i diagnozy Integracji Sensorycznej oraz liczne kursy i szkolenia jak np. kurs Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej czy terapii ręki i zaburzeń motoryki małej. Od 2011 roku związana byłam z placówkami edukacyjnymi, gdzie prowadziłam zajęcia specjalistyczne i pracowałam z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym oraz przedszkolnym. Miałam możliwość pracować w placówkach państwowych oraz prywatnych gabinetach terapii. Moim szczególnym obszarem zainteresowań jest diagnostyka i terapia SI pacjentów w wieku od 1 do 6 roku życia oraz rozpoznawanie całościowych zaburzeń rozwoju na wczesnym etapie rozwoju dziecka. Podczas zajęć staram się kłaść nacisk na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem oraz współpracę z jego środowiskiem rodzinnym. Obecnie prowadzę terapię i diagnozę SI w gabinecie terapii dziecięcej AMINI.

(0)
Wieliszew, Podgórna 3d
Justyna  Nieścieronek

Justyna Nieścieronek

Terapeuta integracji sensorycznej

Swoje doświadczenie jako terapeuta zdobyłam w prywatnej szkole podstawowej dla dzieci ze spektrum autyzmu. Od roku prowadzę prywatny gabinet w Strzelinie Oferuje Państwu terapię i diagnozę procesów integracji sensorycznej.

(0)
Strzelin , Dzierżoniowska 16b
Ewa Wojciechowska

Ewa Wojciechowska

Terapeuta integracji sensorycznej

Jestem dyplomowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej, Terapeutą metody słuchowej A.Tomatisa. Diagnozuje dzieci od 12 miesiąca życia.

(0)
Sosnowiec, mjr Hubala Dobrzańskiego 99B
Maja Bartz

Maja Bartz

Terapeuta integracji sensorycznej

Jestem terapeutą integracji sensorycznej, nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oligofrenopedagogiem, terapeutą ręki, terapeutą metody NeuroTaktylnej i Integracji odruchów wg Masgutowej, terapeutą behawioralnym SAZ, terapeutą pedagogicznym. Prowadzę Centrum Rozwoju Dziecka w Inowrocławiu. Prowadze tam głównie diagnozy, konsultacje i terapie: integracji sensorycznej, terapię ręki oraz terapię pedagogiczną. Prowadzi również grupowe Tus, zajęcia sensoryczne SensoSmyki z maluszkami oraz młodszymi dziećmi Snykomultisensoryka.

(0)
Inowrocław, Poznańska 250d
Kamila Mazurek - Otto

Kamila Mazurek - Otto

Terapeuta integracji sensorycznej

Witam. Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą integracji sensorycznej, specjalistą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeutą ręki w zakresie integracji sensorycznej. Ukończyłam studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunkach "Pedagogika Specjalna" i "Wczesne Wspomaganie Rozwoju dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin". Posiadam liczne certyfikowane szkolenia uzupełniające (Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Fundacja "Okno", Cognitus Centrum Szkoleń). Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w normie rozwojowej oraz z dziećmi ze szczególnymi potrzebami (m.in. spektrum autyzmu, zaburzenia genetyczne, adhd). Współpracuję z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, przedszkolami terapeutycznymi, przedszkolami ogólnodostępnymi. Prowadzę własne gabinety terapeutyczne w Warszawie pod nazwą "Stacja Reakcja" www.stacjareakcja.pl . Wykonuję diagnozy, prowadzę terapie, konsultacje z rodzicem. Podchodzę indywidualnie do każdego dziecka, ponieważ, jak wiadomo każde z nich rozwija się w swoim tempie. Dostosowuję metody pracy do możliwości danego dziecka. W terapii bardzo ważny jest dla mnie bardzo dobry kontakt z dzieckiem, świetna zabawa, współpraca z rodzicem. Zapraszam do kontaktu.

(0)
Warszawa, Patriotów 309
Marta Raźniewska

Marta Raźniewska

Terapeuta integracji sensorycznej

Fizjoterapeutka, terapeutka SI. Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz studiów podyplomowych w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie. Podczas swojej edukacji, oprócz wiedzy z zakresu terapii i diagnozy procesów SI oraz rozwoju motorycznego dzieci i rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu, zdobyła także dużo praktyki specjalistycznej w pracy z małym pacjentem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w podwarszawskich centrach rehabilitacji oraz prowadząc zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Stale wzbogaca swój warsztat terapeutyczny na kursach zawodowych, co pozwala na zastosowanie w terapii skutecznych metod neurofizjologicznych, które dopasowuje indywidualnie do każdego pacjenta. Jest certyfikowanym terapeutą metody PNF (proprioceptive neuromuscular facilitation).

(0)
Warszawa , Drzemlika 1B
Iwona Łempicka

Iwona Łempicka

Terapeuta integracji sensorycznej

Terapeuta integracji sensorycznej - studiowałam w Wyższej Szkole Sportu w Warszawie ul. Jagiellońska 66. Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz oligofrenopedagog.

(0)
Pruszków, Prywatny gabinet
Marta Proń

Marta Proń

Terapeuta integracji sensorycznej

Absolwenta Akademii Medycznej a także studiów podyplomowych z zakresu Integracji Sensorycznej i Przygotowania Pedagogicznego. Terapeuta SI w przedszkolu.

(0)
Grębocice, Konwaliowa 19
Anna Gumułka-Kołek

Anna Gumułka-Kołek

Terapeuta integracji sensorycznej

Prowadzę od 15 lat Centrum Terapii Dziecięcej Integro w Krakowie. Na codzień zajmuje się oceną i terapią dzieci i młodzieży.

(0)
Kraków, Forteczna, 120
Grazyna Sosnowska

Grazyna Sosnowska

Terapeuta integracji sensorycznej

Jestem terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą pedagogicznym, pedagogiem specjalnym. Prowadzę terapie i diagnozy na terenie Opola.

(0)
Opole , Dworcowa 1
Agata Bladosz

Agata Bladosz

Terapeuta integracji sensorycznej

Jestem pedagogiem, terapeutą SI, TUS i terapeutą ręki z 10 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, zarówno w normie jak i ze szczególnymi potrzebami. Pracuję z dziećmi w każdym wieku, przeprowadzam diagnozy, prowadzę dokumentację itp.

(0)
Warszawa, Marszałkowska 10/16
Mgr Lucyna Majcher

Mgr Lucyna Majcher

Terapeuta integracji sensorycznej

Drodzy Rodzice! Oferuję indywidualne oraz grupowe zajęcia pedagogiczne, korepetycje, terapię integracji sensorycznej oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym w Krakowie (Os. Dywizjonu 303). Zajęcia ze specjalistą przeznaczone są w szczególności dla Dzieci: z opinią lub orzeczeniem, w tym; z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią, z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, autyzmem, niedowidzących i niedosłyszących, mających trudności w uczeniu się, z brakami edukacyjnymi, z trudnościami emocjonalno- społecznymi, z trudnościami manualnymi oraz z zakresu motoryki małej, dużej i grafomotoryki, z zaburzeniami pamięci, uwagi lub innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dzieci zdolnych - w celu poszerzania umiejętności i zdolności dziecka. Jestem nauczycielem - terapeutą pedagogicznym, pedagogiem społecznym, terapeutą integracji sensorycznej, terapeutą ręki oraz pedagogiem specjalnym- rewalidantem z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Sama zatrudniona jestem na cały etat, jako specjalista pedagogiczny i terapeuta w niepublicznym przedszkolu i szkole. Posiadam wyższe wykształcenie magisterskie w kierunku pedagogiki specjalnej - rewalidacji indywidualnej i terapii pedagogicznej {Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie}, w kierunku pedagogiki społeczno-opiekuńczej z pedagogiką szkolną {Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie} oraz wykształcenie z zakresu terapii integracji sensorycznej z terapią ręki {Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego}. Zdobyłam także stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wytycznymi kuratorium oświaty. Prowadzę: terapię, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia motywacyjne, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rewalidacji (dla dzieci z WWR i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zajęcia wyrównawcze, zajęcia z zakresu terapii ręki oraz inne zajęcia terapeutyczno- edukacyjne, to jest: arteterapeutyczne, teatroterapeutyczne, polisensoryczne. Ponadto zajmuję się nauką liter i cyfr oraz doskonaleniem techniki czytania i pisania. Zapraszam także na zajęcia grupowe (2-5 uczestników) rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne. Trening umiejętności społecznych (TUS) rekomendowany jest dla dzieci nie radzących sobie w relacjach społecznych oraz z wyrażaniem własnych uczuć, jak i mających całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. Zajęcia, korepetycje lub terapię pedagogiczną prowadzę prywatnie w Krakowie - Os. Dywizjonu 303. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania, tel.: +48 516 070 681 . Cennik: zajęcia indywidualne 55 min- 120 zł.

(0)
Kraków, os. Dywizjonu 303/9
Malwina Kocoń

Malwina Kocoń

Terapeuta integracji sensorycznej

Jestem pedagożką specjalną, surdopedagożką, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, terapeutką wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dyplomowaną lektorką polskiego języka migowego (PJM), terapeutką Integracji Sensorycznej, terapeutką ręki oraz instruktorką masażu Shantala i masażu Shantala Body Touch®. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w centrum rozwoju dziecka, w Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego i świadcząc Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze (SUO). Praktykę terapeutyczną łączę z pracą naukowo-dydaktyczną na stanowisku asystenta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jestem doktorantką na wydziale Pedagogiki i Psychologii UP. Oprócz tego jestem też autorką/współautorką 17 publikacji naukowych. Dotąd byłam prelegentką siedmiu konferencji (ogólnopolskich i międzynarodowych), czterokrotnie zasiadałam jako członkini zespołów eksperckich. Stale poszerzam wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkoleniach, kursach, webinarach i zagłębiając się w literaturę. Podczas zajęć dbam o przyjazną atmosferę, a najważniejsza jest dla mnie bliska relacja z dzieckiem, oparta na podmiotowym traktowaniu, empatycznym dialogu i towarzyszenie mu w rozwoju. Równie ważna jest dla mnie ścisła współpraca z rodzicami, która jest istotą terapii dziecka.

(0)
Kraków, Bobrowskiego 15/43
Agnieszka Romeyko-Hurko

Agnieszka Romeyko-Hurko

Terapeuta integracji sensorycznej

Terapeuta SI, logopeda, pedagog specjalny. Dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

(0)
Warszawa , Szolc - Rogozińskiego 12
Anna Baszniak

Anna Baszniak

Terapeuta integracji sensorycznej

Tyflopedagog, nauczyciel terapii pedagogicznej, terapeuta SI z ogromnym doświadczeniem, które pozwala mi łączyć elementy różnych metod. W pracy stawiam przede wszystkim na budowaniu dobrej atmosfery i motywacji.

(0)
Warszawa, Kielecka
Natalia Panek- Kilanowska

Natalia Panek- Kilanowska

Terapeuta integracji sensorycznej

Z wykształcenia jestem pedagogiem, terapeutą pedagogicznym, terapeutą Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci. Certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej oraz Certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych TUS SST. Jestem również nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Mediatorem Rówieśniczym oraz Trenerem Szkoły dla Rodziców i wychowawców. Ukierunkowana jestem na pracę z dzieckiem z ADHD, oraz z dziećmi i młodzieżą z FASD, dziećmi ze spektrum autyzmu ASD. Przez cały okres mojej pracy rozwijam się zawodowo, biorę udział w szkoleniach, kursach m.in. „Metoda Dobrego Startu”, „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „Trener Metody Ortograffiti w pracy z uczniem z trudnościami w nauce czytania, pisania, trudnościami w uczeniu się matematyki oraz dysgrafii”. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które nabyłam pracując w placówkach opiekuńczo- wychowawczych jako wychowawca i pedagog, terapeuta pedagogiczny. Od kilku lat czynny nauczyciel, terapeuta WWR i terapii pedagogicznej na terenie przedszkoli i szkół oraz diagnosta w Fundacji Wschodzące Słońce w Gdańsku. Wspieram rodziców, nauczycieli w procesie edukacji dzieci, jak również w wyborze jak najlepszych metod wychowawczych. Prywatnie jestem żoną, oraz mamą dwójki dzieci, moja rodzina jest motywacją w moich działaniach , bez bliskich trudno jest cokolwiek budować i robić. Uwielbiam czytać książki, jeździć na rowerze, zwiedzać zakamarki naszej pięknej Polski. Cenię sobie ciszę, wspólnie spędzony czas w gronie rodziny i najbliższych. Kocham przyrodę, dlatego w wolnej chwili często spędzam czas na świeżym powietrzu podziwiając naszą naturę. Pochłaniam tomy literatury dziecięcej, przygodowej oraz naukowej. Moim marzeniem było stworzyć miejsce przyjazne dziecku, gdzie podczas zajęć terapeutycznych będzie czuło się bezpiecznie, a tym samym będzie rozwijać swoje „skrzydła”. Miejsce gdzie rodzice będą wysłuchani i otrzymają cenne wsparcie. Dlatego powstał pomysł by utworzyć Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku- Kiełpino Górne. Jest to nowe miejsce, które od marca otwiera się dla dzieci, młodzieży i oczywiście dla Państwa. Zapraszam serdecznie 🙂

(0)
Gdańsk Kiełpino Górne, Marcowa 2/2b
Monika Pieniążek

Monika Pieniążek

Terapeuta integracji sensorycznej
(0)
Świdnica , Pułaskiego 19
Malwina Pacholik

Malwina Pacholik

Terapeuta integracji sensorycznej

null

(0)
Góra Kalwaria, Pijarska 10
Agnieszka Jędrasiak

Agnieszka Jędrasiak

Terapeuta integracji sensorycznej

Jestem pedagogiem specjalnym, terapeuta intencji sensoryczne i logopeda.

(0)
Suchy Las , Sucholeska 14

Terapeuta integracji sensorycznej

Terapeuta SI to osoba zajmująca się zmysłami i ich integracją. Pomaga gdy występują problemy z właściwym odbiorem i przetwarzaniem bodźców ze świata. Przykładem może być sytuacja gdy lekki, przyjazny dotyk sprawia ból lub gdy delikatny zapach jest odczuwany jako zbyt intensywny. Niekiedy konsystencje sprawiają trudność - dziecko np. “brzydzi się” dotykania lepkich czy galaretowatych konsystencji. Czasem jest wręcz przeciwnie - dziecko będzie nagminnie próbowało dostarczać sobie dodatkowych bodźców. Objawy mogą być bardzo różne, czasem dotyczą czucia głębokiego lub zmysłu równowagi wówczas objawy mogą być mniej oczywiste.
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności