Lista specjalistów

Widoczne 20 specjalistów z 114 wyników

Ewa Adamiak

Ewa Adamiak

Logopeda

Logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, a na co dzień nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolu integracyjnym w Łodzi. Codzienna praca pozwala mi na obserwację i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z dysleksją, z obniżoną sprawnością intelektualną, z niedosłuchem oraz z różnymi wadami wymowy. Jako certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, zajęcia logopedyczne w gabinecie prowadzę zgodnie z założeniami tej metody. Terapia prowadzona tym sposobem opiera się w przeważającej części na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, które stymulują procesy poznawcze dziecka oraz na wczesnej nauce czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną opracowaną przez samą twórczynię tej metody - prof. dr. hab. J. Cieszyńską.

(0)
Łódź, CENTRUM GRAWITACJA, ul. Pojezierska 97B
Anna Chabros

Anna Chabros

Logopeda

Jestem logopedą spec. wczesna diagnoza logopedyczna, terapeutą miofunkcjonalnym, provaiderem treningów słuchowych, terapeutą ręki, pedagogiem i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Jestem również diagnostą APD (zaburzeń przetwarzania słuchowego). Prowadzę własne gabinety terapeutyczne Centrum Terapeutyczne dla dzieci w Szczecinku gdzie oprócz wsparcia logopedycznego otrzymają Państwo mnóstwo innych terapii. W ofercie gabinetów znajdą Państwo najróżniejsze treningi sluchowe. Prowadzimy terapie dzieci z autyzmem Growth Through Play System oraz ATTENTION AUTISM. Od września rozpoczynam roczne szkolenie dla terapeutów INPP. Zapraszam do kontaktu

(0)
Szczecinek, Wyszyńskiego 57
Joanna Siereńska

Jestem logopedą i pedagogiem z 20-letnim stażem pracy w placówkach oświatowych na terenie Otwocka, Józefowa i Warszawy. Absolwentka studiów logopedycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz certyfikowany Specjalista treningu słuchowego Metodą Tomatisa®. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządów ruchu na Uczelni Korczaka w Warszawie oraz podyplomowe z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych Sztuka (Plastyka) na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas swojej kariery zawodowej uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach m.in.: Trening słuchowy Metodą Tomatisa®, Terapia Ręki, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, Opóźniony Rozwój Mowy, Ortodoncja dla logopedów i inne, które na co dzień wykorzystuję w swojej pracy. Poprzez liczne staże i pracę zawodową zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z różnymi potrzebami edukacyjnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, deficytami rozwojowymi oraz wadami wymowy. W swojej pracy podążam za dzieckiem, uwzględniając jego potrzeby i uwarunkowania fizyczne oraz psychiczne. Jako logopeda podejmuję działania, które mają na celu zaktywizowanie naturalnych tendencji rozwojowych dziecka. Poprzez bliski kontakt z pacjentami, świat dźwięków, kolorów i faktur staram się wzbudzać w dziecku motywację do mówienia. Z pacjentami mówiącymi rozwijam mowę, dbając o jej aspekt komunikacyjny i artykulacyjny. Moja praca to przede wszystkim moja pasja! Logo.Pasja

(0)
Otwock, Batorego 38a m. 12
Sabina Baranowska

Sabina Baranowska

Logopeda, Neurologopeda

Jestem neurologopedką i założycielką Centrum Terapii Dziecięcej Toto, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (neurologopedia). Od 16 lat pracuję z dziećmi, a jednym z moich najciekawszych doświadczeń zawodowych była praca z dziećmi niesłyszącymi na maleńkiej afrykańskiej wyspie Zanzibar. W 2013 r. otworzyłam swój gabinet, który w 2020 r. przekształcił się w Centrum Terapii Dziecięcej Toto. W Toto diagnozuję oraz prowadzę terapię z dziećmi z wadami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z deficytami neurologicznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z dziecięcą apraksją mowy oraz z wadami wymowy. Konsultuję również pacjentów przed i w trakcie leczenia ortodontycznego. Specjalizuję się w terapii opóźnionego rozwoju mowy u dzieci od 1 do 3 r.ż. W pracy z najmłodszymi bliskie jest mi podejście podążania za dzieckiem (Metoda Floortime, responsywność, uczenie się poprzez zabawę) i terapia oparta na relacji, której integralną częścią jest obecność rodzica na spotkaniach. W kręgu moich zawodowych zainteresowań znajdują się również korekcja wad wymowy z wykorzystaniem mioterapii (przy współpracy z innymi specjalistami tj. fizjoterapeuta, ortodonta, osteopata, laryngolog) oraz terapia karmienia w kontekście wybiórczości pokarmowej.

(0)
Bolechowice, Zielona 1a/6
Monika Wilmańska

Monika Wilmańska

Logopeda, Neurologopeda

Jestem logopedą, neurologopedą, oligofrenopedagogiem z bogatym doświadczeniem zawodowym. Pracuję z niemowlętami, dziećmi i dorosłymi.

(0)
Łódź, ul. Kościuszki
Magda Cebrat

Magda Cebrat

Logopeda

Specjalizacje: logopeda, specjalistka ds. spektrum autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych, specjalista ds. integracji sensorycznej (SI), arteterapeuta, terapeuta ręki, animator czasu wolnego. Diagnosta i praktyk od 2011 roku. Ukończyła pięcioletnie studia logopedyczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, Specjalista ds. autyzmu, zespołu Aspergera i innych całościowych zaburzeń rozwojowych, arteterapeuta. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej (SI). Otacza opieką dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (KS), wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Przez kilka lat pracowała w szpitalu z dorosłymi pacjentami na oddziale udarowymi i neurologicznym. Jestem założycielką Centrum Terapii aleTOproste, które realizuje rządowy program "Za życiem" . W ramach tych zajęć można uczestniczyć w bezpłatnych terapiach wspomagających rozwój dziecka.

(0)
Bielsko-Biała, Oksywska 12
Ewelina Ślusarczyk

Centrum Terapii Neurologopedycznej to miejsce, gdzie na co dzień dokładamy wszelkich starań, by zapewnić Wam jak najlepsze wsparcie. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. www.neurosens.net

(0)
Kraków, Cesarza 9
Sławomira  Kluczyńska-Kuleczka

Sławomira Kluczyńska-Kuleczka

Logopeda, Neurologopeda

Sławomira Kluczyńska Kuleczka nauczyciel, dietetyk i neurologopeda z długoletnim stażem. Zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń komunikacji i mowy. Pracuje z pacjentami z dysfunkcjami i uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, małymi dziećmi z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami o podłożu neurologicznym. Prowadzi również terapię zaburzeń funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych. Ponadto prowadzi terapię opartą na elektrostymulacji, osiągając spektakularne efekty poprawy funkcji aparatu mowy. Prowadzi rownież działalność szkoleniową z dziedzin będących obszarem jej specjalizacji. Za swoją życiową misję obrała pomaganie. Zdobywanie wiedzy i poszerzanie horyzontów to jej pasja, którą skutecznie motywuje cały zespół.

(0)
Grodzisk Wielkopolski , Środkowa 2/1
Dominika  Pawlik

Dominika Pawlik

Logopeda, Neurologopeda

Neurologopeda, terapeuta miofunkcjonalny, instruktor Metody Buteyki mgr Dominika Pawlik – jestem neurologopedą, filologiem polskim, terapeutą pedagogicznym, etykiem i mediatorem, ukończyłam również studia z zakresu edukacji i wspomagania dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Aktualnie studiuję psychologię. Swoje doświadczenie zawodowe w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej/neurologopedycznej zdobywałam wykonując specjalistyczne usługi opiekuńcze, pracując w integracyjnej szkole podstawowej, gimnazjum i liceum oraz prowadząc zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także na licznych wolontariatach (m. in. w Centrum Metody Krakowskiej, Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie) i praktykach (m. in.w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie). Pracowałam również na stanowisku nauczyciela wspomagającego w gimnazjum oraz prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. W dalszym ciągu prowadzę również zajęcia rewalidacyjne w szkole podstawowej i liceum. Stale poszerzam swoją wiedzę, doskonalę swój warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

(0)
Kraków , Armii Krajowej 4
Marta Strugińska

Marta Strugińska

Neurologopeda

Od 2011 roku prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną oraz wprowadzam formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Pracuję głównie z dziećmi z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi (autyzm, afazja, niepełnosprawność intelektualna, opóźniony rozwój mowy, nieprawidłowości artykulacyjne, trudności z przyjmowaniem pokarmu, wybiórczość pokarmowa). Posiadam także doświadczenie w pracy z dorosłymi pacjentami po udarach.

(0)
Łódź, Konstantynowska 34
Małgorzata Kapturczak
(0)
Lipnik, ul. Skalna 1
Klaudia Zygmont
(0)
Piekary Śląskie, Powstańców Śląskich 42
Żaneta  Brzezińska

Jestem logopedą, pedagogiem rodzinnym oraz oligofrenopedagogiem. W swej pracy wykorzystuje wiele technik wspierających terapię. Pracuje miofunckjonalnie, wykorzystuje elektrostymulację oraz kinesiotaping. Prowadzę terapię ręki oraz terapię karmienia dla dzieci z wybiórczością pokarmową. Szczegóły www.samogloska.pl

(0)
Mirków, Krótka 3a
Joanna Borkowska

Od ponad 10 lat pracuje jako logopeda, specjalizuje się w dyslalii, ORM, terapii miofunkcjonalnej oraz jąkaniu. Zapraszam do kontaktu

(0)
Płock , .
Angelika Błaziak
(0)
Krasnystaw, PCK 10
Lena Migasińska

Od 2008r pracuję z dziećmi. Początkowo jako nauczyciel w przedszkolu, od 2011r. po ukończeniu studiów z zakresu Logopedii, również jako logopeda. Zapraszam na terapię opóźnionego rozwoju mowy, wad artykulacyjnych oraz problemów z komunikacją dzieci.

(0)
Piotrków Trybunalski, Włókiennicza 30
Natalia Glanowska

Natalia Glanowska

Logopeda, Neurologopeda
(0)
Kalwaria Zebrzydowska, Zjednoczenia 23
Anna  Jagodzińska

Jestem logopedą i audiologiem. Pracuję zarówno z dziećmi jak i osobami dorosłymi, u których występuje niepłynność mówienia wynikająca z podłoża neurologicznego. W ramach usług logopedycznych oferuję: - badanie i diagnozę logopedyczną dzieci, młodzieży i dorosłych, - terapię logopedyczną, - profilaktykę logopedyczną, - konsultacje i porady. Oferuję dojazd do pacjentów na terenie Radomia, Białobrzegów i okolic. Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji. Zapewniam indywidualne podejście do każdego pacjenta.

(0)
Stara Błotnica , Stare Żdżary 2
Weronika Rzymek
(0)
Radłów, Kolejowa
Joanna Mandryga

Jestem logopedą i terapeutą integracji sensorycznej. We współpracy z innymi specjalistami pomagam dzieciom i dorosłym w trudnościach związanych z mową oraz napięciem mięśniowym oraz funkcjami w obszarze ustno-twarzowym. Jako terapeuta integracji sensorycznej koncentruję się nad koncentracją uwagi i poziomem pobudzenia dziecka jak również nad jego ogólną kondycją fizyczną, co sprzyja rozwojowi mowy a także tworzy bazę do odpowiedniej pracy buzi i języka. Jestem zwolenniczką technik oddechowych i relaksacyjnych a także nauki w ruchu oraz nauki poprzez zabawę.

(0)
Wrocław, A. J. Czartoryskiego 11/16

Logopeda, Neurologopeda

Logopeda pomoże w sytuacji gdy występują u dziecka trudności z realizacją głosek, czy ogólnie z komunikacją. Pomaga gdy dziecko (w stosunku do wieku) nie mówi, mówi zbyt mało, ma wadę wymowy, mowa jest specyficzna, dziecko jąka się. Dodatkowo, praca logopedy obejmuje zakres związany z oddychaniem, czy czynnościami dotyczącymi pobierania pokarmu, czyli jedzenia i picia (ssanie, gryzienie, żucie, połykanie). Logopeda i/lub neurologopeda diagnozuje przyczyny występujących trudności, a po ich ustaleniu wprowadza terapię, mającą na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności