Lista specjalistów

Widoczne 20 specjalistów z 103 wyników

Angelika Nowak

Angelika Nowak

Neurologopeda

Nazywam się Angelika Nowak z zawodu jestem neurologopedą, pedagogiem, logopeda, sudopedagogiem, tyflopedagogiem, providerem metody Tomatisa i JIAS Johansen, certyfikowanym terapeutą metod neeurotreningu (tDCS mikropolaryzacji mózgu oraz EEG Biofeedback). Cały czas dokształcam się w dziedzinach neurologii i patologii aby jak móc jak najlepiej pomóc swoim pacjentom "małym i dużym". Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenia o kształceniu specjalnym z uwagi na różne niepełnosprawności, m. in.: z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, Zespołem FAS, z niedosłuchem, z osobami słabosłyszącymi oraz z wadami wzroku – słabowidzącymi. Od 2018 roku prowadzę Gabinet Terapii w Kołobrzegu, który się rozwija i współpracuje z innymi terapeutami i instytucjami. Prowadzę cykliczne Wakacyjne i Zimowe Turnusy Terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz Turnusy Mikropolaryzacji Mózgu z logopedią i neurologopedią dla dzieci nie mówiących i mało mówiących oraz dorosłych po udarach, z chorobą Alzheimer i demencją starczą. Od września 2022 roku prowadzę filię w Ustce/ Słupsku kontakt telefoniczny 507 782 715 ( w celu umówienia konsultacji).

(0)
Kołobrzeg, 6711520903
Katarzyna Wołowiec

Katarzyna Wołowiec

Logopeda, Neurologopeda

Nazywam się Katarzyna Wołowiec. Ukończyłam studia z zakresu logopedii, a następnie neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracę z dziećmi rozpoczęłam w 2008 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki pracy w żłobku, przedszkolu, szkole oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Swoją wiedzę stale uzupełniam i doskonalę, biorąc udział w szkoleniach, kursach oraz konferencjach. Metody i strategie terapeutyczne dobieram odpowiednio do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

(0)
Kielce, Silniczna 5/8
Paulina Parys

Jestem logopedą, surdopedagogiem i terapeutą karmienia. Pracuję z dziećmi m.in. z: • wadami wymowy, • opóźnionym rozwojem mowy, • niedosłuchem, • rozszczepem podniebienia, • wybiórczością pokarmową.

(0)
Dębica, Cmentarna 52 c
Katarzyna Mydlarz
(0)
Ballincollig, 17 Parknamore Rise
Karolina  Gajek

Karolina Gajek

Neurologopeda

Jestem logopedą, neurologopedą, providerem ATS Neuroflow, terapeutą miofunkcjonalnym, terapeutą Empathy Dolls. Pracuję w Poradni Pscyhologiczno - Pedagogicznej w Mielcu oraz jestem założycielką Mówię- Gabinet Neurologopedyczny. Organizuję również szkolenia nie tylko dla logopedów, ale także dla specjalistów którzy współpracują z logopedami:) Pracuję przede wszystkim z dziećmi, które mają opóźniony rozwój mowy, afazję, zaburzenia przetwarzania słuchowego, zaburzenia miofunkcjonalne. Współpracuję z ortodontami, fizjoterapeutami oraz prowadzę stymulację ENMOT ( Elektro Neuro Stymulacja Obszaru Twarzowego). Podczas diagnozy wykonywana jest diagnoza logo- i neurologopedyczna oraz badanie słuchu. Zaburzeniami przetwarzania słuchowego zainteresowałam się w 2017r., od tego czasu jest to mój priorytet.

(0)
Mielec, Głowackiego 10
Ewa Kołodziej

Ewa Kołodziej

Neurologopeda

Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem, terapeutą elektrostymulacji logopedycznej, terapii miofunkconalnej. Pracuję z dziećmi oraz dorosłymi. W zawodzie pracuję od 12 lat

(0)
Morąg , Pułaskiego 23/8
Izabela Walczak

Logopedka, oligofrenopedagog, nauczycielka przedszkolna i wczesnoszkolna, polonistka. Specjalizuję się w terapii osób w spektrum autyzmu, jestem terapeutką wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuję w Łodzi.

(0)
Łódź, Plac Wolności 14
Violetta Łojewska

Violetta Łojewska

Neurologopeda

Z wykształcenia jestem pedagogiem, neurologopedą ukończona specjalizacja z integracji sensorycznej. Od 16 lat prowadzę terapie logopedyczne. Specjalizuję się w terapii traktu ustno-twarzowego, w mioterapii, w pracy z wędzidełkami, w zaburzeniach artykulacji. Zajmuję się również diagnozowanie noworodków dzieci z ORM, dyslalią.

(0)
Włocławek, Warszawska 15
Marta Durska

Marta Durska

Logopeda

Jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem, terapeutą spektrum autyzmu, logopedą klinicznym, terapeuta SI, terapeutą przetwarzania słuchowego. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, MPD, ADHD, niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Downa i innymi zaburzeniami. Swoje doświadczenie zdobywałam jako nauczyciel-terapeuta w placówce specjalnej, poradniach psychologiczno- pedagogicznych oraz jako nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne. Wychodzę zawsze z założenia, ze metodę trzeba dostosować do dziecka, a nie dziecko do metody. Praca z dziećmi jest moja pasją, a ich uśmiech największą nagrodą. Swoją wiedzę i umiejętności zdobyte podczas studiów uzupełniam na bieżąco biorąc udział w różnych kursach i szkoleniach, np: * kurs kwalifikujący w zakresie Integracji Sensorycznej, * szkolenie I stopnia z Audio-Psycho-Fonologii metodą prof. Alfreda Tomatisa, * Metoda Warnkego. Trening słuchowy, wzrokowy i poprawnej pisowni, * Trener TUS I stopień - Trener TUS II stopień dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, * III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”, * Terapia ręki - szkolenie I i II stopnia, * Terapia ręki III stopień - grafomotoryka,

(0)
Reda, Gdańska 43 a
Urszula Ładanaj

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim, studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne. Od wielu lat prowadzę terapię logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W swojej pracy wykorzystuję również wiedzę zdobytą na licznych kursach i szkoleniach. Jestem terapeutą ręki ( stopień I i II) oraz praktykiem metody Tomatisa poziom 2. Mam uprawnienia do przeprowadzenia badania słuchu i przetwarzania słuchowego screaningowym audiometrem tonalnym oraz uprawnienia do prowadzenia terapii metodą Biofeedback. Jestem również terapeutą integracji sensorycznej, prowadzę zajęcia sensoplastyki. Koordynuję działania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu Omnibusek oraz wszystkich prowadzonych terapii w gabinetach LOGULA. Mottem do mojej pracy jest myśl Konfucjusza: „Kto zdobytą wiedzę pielęgnuje a nową bez ustanku zdobywa ten może być nauczycielem innych”

(0)
Reda, Św.Wojciecha 28C
Monika Wierzbicka

Monika Wierzbicka

Neurologopeda

Jestem neurologopedą, oligofrenopedagogiem z kilkunastoletnim doświadczeniem terapeutycznym. Moje doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w szkole specjalnej, poradni pp, przedszkolu. Pod moją opieką były dzieci z ORM, autyzmem, dyslalią, niepełnosprawnością intelektualną, w komunikacji alternatywnej AAC, afazją. Ponadto jestem mamą 2 dzieci, 17 letniej Mai i 11 letniego Szymka. Jestem także, a może przede wszystkim żoną i kobietą z pasjami. Zapraszam do współpracy.

(0)
Maszewo Duże, Jana Brzechwy 18
Adrianna  Clipp
(0)
Opole, Grodzieńska 19
Anna Mazurkiewicz Dulińska

Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako logopeda, neurologopeda, pedagog, pedagog specjalny. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z dyslalią, opóźnionionym rozwojem mowy, afazją, autyzmem. Prowadzę terapię miofunkcjonalną, terapię ręki.

(0)
Wołomin , Ul. Wiejska 1
Nina Madej

Nina Madej

Logopeda
(0)
Jędrzejów, Żeromskiego 11 b
Agnieszka  Seń
(0)
Warszawa , Patriotów 303 a
Ewa Adamiak

Ewa Adamiak

Logopeda

Logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, a na co dzień nauczyciel wychowania przedszkolnego w przedszkolu integracyjnym w Łodzi. Codzienna praca pozwala mi na obserwację i terapię dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z dysleksją, z obniżoną sprawnością intelektualną, z niedosłuchem oraz z różnymi wadami wymowy. Jako certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej, zajęcia logopedyczne w gabinecie prowadzę zgodnie z założeniami tej metody. Terapia prowadzona tym sposobem opiera się w przeważającej części na ćwiczeniach ogólnorozwojowych, które stymulują procesy poznawcze dziecka oraz na wczesnej nauce czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną opracowaną przez samą twórczynię tej metody - prof. dr. hab. J. Cieszyńską.

(0)
Łódź, CENTRUM GRAWITACJA, ul. Pojezierska 97B
Anna Chabros

Anna Chabros

Logopeda

Jestem logopedą spec. wczesna diagnoza logopedyczna, terapeutą miofunkcjonalnym, provaiderem treningów słuchowych, terapeutą ręki, pedagogiem i nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Jestem również diagnostą APD (zaburzeń przetwarzania słuchowego). Prowadzę własne gabinety terapeutyczne Centrum Terapeutyczne dla dzieci w Szczecinku gdzie oprócz wsparcia logopedycznego otrzymają Państwo mnóstwo innych terapii. W ofercie gabinetów znajdą Państwo najróżniejsze treningi sluchowe. Prowadzimy terapie dzieci z autyzmem Growth Through Play System oraz ATTENTION AUTISM. Od września rozpoczynam roczne szkolenie dla terapeutów INPP. Zapraszam do kontaktu

(0)
Szczecinek, Wyszyńskiego 57
Joanna Siereńska

Jestem logopedą i pedagogiem z 20-letnim stażem pracy w placówkach oświatowych na terenie Otwocka, Józefowa i Warszawy. Absolwentka studiów logopedycznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz certyfikowany Specjalista treningu słuchowego Metodą Tomatisa®. Ukończyłam studia magisterskie z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją narządów ruchu na Uczelni Korczaka w Warszawie oraz podyplomowe z wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych Sztuka (Plastyka) na Uniwersytecie Warszawskim. Podczas swojej kariery zawodowej uczestniczyłam w licznych kursach i szkoleniach m.in.: Trening słuchowy Metodą Tomatisa®, Terapia Ręki, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne, Opóźniony Rozwój Mowy, Ortodoncja dla logopedów i inne, które na co dzień wykorzystuję w swojej pracy. Poprzez liczne staże i pracę zawodową zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z różnymi potrzebami edukacyjnymi, z opóźnionym rozwojem mowy, deficytami rozwojowymi oraz wadami wymowy. W swojej pracy podążam za dzieckiem, uwzględniając jego potrzeby i uwarunkowania fizyczne oraz psychiczne. Jako logopeda podejmuję działania, które mają na celu zaktywizowanie naturalnych tendencji rozwojowych dziecka. Poprzez bliski kontakt z pacjentami, świat dźwięków, kolorów i faktur staram się wzbudzać w dziecku motywację do mówienia. Z pacjentami mówiącymi rozwijam mowę, dbając o jej aspekt komunikacyjny i artykulacyjny. Moja praca to przede wszystkim moja pasja! Logo.Pasja

(0)
Otwock, Batorego 38a m. 12
Sabina Baranowska

Sabina Baranowska

Logopeda, Neurologopeda

Jestem neurologopedką i założycielką Centrum Terapii Dziecięcej Toto, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (logopedia) oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (neurologopedia). Od 16 lat pracuję z dziećmi, a jednym z moich najciekawszych doświadczeń zawodowych była praca z dziećmi niesłyszącymi na maleńkiej afrykańskiej wyspie Zanzibar. W 2013 r. otworzyłam swój gabinet, który w 2020 r. przekształcił się w Centrum Terapii Dziecięcej Toto. W Toto diagnozuję oraz prowadzę terapię z dziećmi z wadami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, z deficytami neurologicznymi, z opóźnionym rozwojem mowy, z dziecięcą apraksją mowy oraz z wadami wymowy. Konsultuję również pacjentów przed i w trakcie leczenia ortodontycznego. Specjalizuję się w terapii opóźnionego rozwoju mowy u dzieci od 1 do 3 r.ż. W pracy z najmłodszymi bliskie jest mi podejście podążania za dzieckiem (Metoda Floortime, responsywność, uczenie się poprzez zabawę) i terapia oparta na relacji, której integralną częścią jest obecność rodzica na spotkaniach. W kręgu moich zawodowych zainteresowań znajdują się również korekcja wad wymowy z wykorzystaniem mioterapii (przy współpracy z innymi specjalistami tj. fizjoterapeuta, ortodonta, osteopata, laryngolog) oraz terapia karmienia w kontekście wybiórczości pokarmowej.

(0)
Bolechowice, Zielona 1a/6
Monika  Wilmańska

Monika Wilmańska

Logopeda, Neurologopeda

Jestem logopedą, neurologopedą, oligofrenopedagogiem z bogatym doświadczeniem zawodowym. Pracuję z niemowlętami, dziećmi i dorosłymi.

(0)
Łódź, Ul Piasta 41

Logopeda, Neurologopeda

Logopeda pomoże w sytuacji gdy występują u dziecka trudności z realizacją głosek, czy ogólnie z komunikacją. Pomaga gdy dziecko (w stosunku do wieku) nie mówi, mówi zbyt mało, ma wadę wymowy, mowa jest specyficzna, dziecko jąka się. Dodatkowo, praca logopedy obejmuje zakres związany z oddychaniem, czy czynnościami dotyczącymi pobierania pokarmu, czyli jedzenia i picia (ssanie, gryzienie, żucie, połykanie). Logopeda i/lub neurologopeda diagnozuje przyczyny występujących trudności, a po ich ustaleniu wprowadza terapię, mającą na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności