Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Co to jest WWR?

Wczesne Wspomaganie Rozwoju, w skrócie WWR lub WWRD (Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka), są to działania mające na celu zapewnienie kompleksowej pomocy dziecku, w jak najszybszym czasie, od momentu wykrycia trudności rozwojowych, do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.( W praktyce dzieci 0:6-7lat) Wiemy, że ludzki mózg we wczesnych latach życia jest najbardziej plastyczny i im szybciej rozpoczniemy terapię, tym większa szansa na lepsze efekty. 

Na czym jednak polega Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka?

Nie jest to konkretna terapia. Co więcej, WWR mogą prowadzić bardzo różni specjaliści.  W zależności od potrzeb, może być to logopeda, fizjoterapeuta, pedagog itd.

Kim jest więc terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju? 

Terapeuta WWRD musi mieć ukończone studia jednego z kierunków: pedagogicznych, psychologicznych, fizjoterapii czy rehabilitacji ruchowej. Nie jest więc “oddzielnym bytem”, a specjalistą z pogłębioną wiedzą z zakresu Wczesnego Wspomagania. 

Specjalista, który ma ukończone dodatkowe studia podyplomowe z WWR ma pogłębioną wiedzę w ramach prowadzenia procesu wczesnego wspomagania rozwoju oraz prowadzenia samych zajęć. Nie oznacza to jednak, że psycholog/logopeda/pedagog/fizjoterapeuta bez ukończonych tychże studiów nie będzie dobrym wyborem, a jedynie, że ten z WWRD posiada dodatkową wiedzę teoretyczną i praktyczną z tego zakresu. 

WWRD w praktyce

Terapeuci pracujący z dziećmi, po ukończeniu studiów uzyskują szerokie kompetencje. Przykładowo - pedagog może podejmować działania z zakresu edukowania rodziców w ich wychowawczej roli, może uczestniczyć w procesie diagnozy pod kątem niepowodzeń szkolnych, a także podejmować działania z zakresu kompensacji trudności szkolnych. A to tylko wąski wycinek jego kompetencji! 

Dlatego jeśli pedagog ma ukończone także studia z zakresu WWR, możemy mieć większe przypuszczenie, że specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi i ma dodatkowe doświadczenie w temacie usprawniania na wczesnym etapie rozwoju. 

WWR - dla kogo?

Zajęcia w ramach WWRD są bezpłatne, gwarantujące przez państwo (4-8 godzin w miesiącu). Warunkiem przyznania takich zajęć jest opinia dziecka o konieczności WWRD. W razie niepełnosprawności, czy podejrzenia jakichkolwiek trudności rozwojowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pomoże w diagnozie dziecka. Po więcej informacji odsyłamy do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Aby otrzymywać więcej wartościowych treści dotyczących rozwoju dzieci zapisz się do naszego newslettera.

Zdjęcie: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/nauczyciel-z-mala-dziewczynka-studiujaca-w-domu_7724787.htm?query=psycholog

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Polityka Prywatności